Suomessa on kissakriisi

Journalistiikan opiskelija Hanna Eskelinen haastattelee eläinsuojeluneuvoja Mira Ekholm-Martikaista.

Keskustelun tekstiversio: https://moreenimedia.uta.fi/wp-content/uploads/2020/10/Eskelinen_litterointi.pdf