Logopediaa opiskeleva Noora Ryynänen ei maksaisi lounaasta neljää euroa enempää, eikä ajattele nykyisen hinnankorotuksen vaikuttaneen ruokailutottumuksiinsa.

Korkeakouluopiskelijoiden jokapäiväinen ruoka on tärkeä osa hyvinvointia – koronavirus ja hintojen nousu jättää monet kokkaamaan kotiin

Opiskelijaruokailun hinta nousi elokuussa 46 sentillä ja lasku jäi opiskelijoiden maksettavaksi. Moreenimedian tuottaman kyselyn mukaan korkeakouluopiskelijat arvostavat edelleen mahdollisimman edullista ruokailua opintojen aikana.

Muutos ruoan hinnassa toi tunteet pintaan opiskelijapiireissä kevään aikana. Valtioneuvoston tekemä päätös nosti elokuun alussa opiskelijoilta veloitettavan summan 2,60 eurosta 3,06 euroon, mikä aiheutti kiivasta keskustelua korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Tampereen ylioppilaskunnan TREY:n puheenjohtaja Annika Nevanpään mukaan opiskelijoiden maksamaa osuutta yritettiin pitää minimissä viimeiseen asti.

– Olemme lobanneet hintojen nostamisen puolesta ja siitä, että Kelan ateriatuki nousisi saman verran. Tällöin opiskelijan kustannettavaksi jäisi sama hinta kuin aikaisemmin, Nevanpää kommentoi.

OKM on esittänyt omassa talousarvioesityksessään ateriatuen korottamista vuoden 2021 alusta, koska sillä on opiskelijoille suuri merkitys. Valtion ensi vuoden talousarviota käsitellään eduskunnassa joulukuussa ja esityslistalla on, että Kelan uusi ateriatuki nousisi 2,30 euroon. Opiskelijalle maksettavaksi jäisi tällöin 2,70 euroa, jos eduskunnassa ei tule poikkeavia esityksiä.

Kelan asiantuntijan Sari Miettusen mukaan ministeriön esittämään ateriatuen määrään ei ole yleensä tullut eduskunnan käsittelyssä suurempia muutoksia, vaikka eduskunta ei ole ensi vuoden valtion budjetista vielä päättänytkään.

– Tilanne on korjaantumassa pian, sillä opiskelija-aterioiden hinnat alenevat hyvin todennäköisesti vähän yli kuukauden kuluttua, lupailee Miettunen.

FAKTA

Kysely opiskelijalounaan hinnankorotuksesta

  • Moreenimedian kysely jaettiin sähköpostitse Suomen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
  • Kaikki korkeakoulut eivät pystyneet jakamaan kyselyä opiskelijoilleen.
  • Kysely jaettiin myös Tampereen korkeakoulujen intranettiin.
  • Vastausaika oli 10.–17.11.2020.
  • Kyselyyn vastasi 953 henkilöä.
  • 53,7 % vastaajista opiskeli Kuopiossa.
  • 70,1 % vastaajista oli naisia.

Koronan koettelemat opiskelijat tarvitsevat edullista ruokaa myös tulevaisuudessa

Moreenimedian teettämästä kyselystä selviää, että edullisen lounaan ostaminen on vähentynyt hinnankorotuksen jälkeen. Vastaajista 65 prosenttia kertoi ruokailevansa vähemmän kampuksilla kuin aikaisemmin. Vähentyneeseen määrään vaikuttivat sekä ruokailun kasvanut hinta että koronan tuomat rajoitukset. Opiskelijoiden siirryttyä etäopetukseen kampuksilla vietetty aika kääntyi samalla laskuun, mikä vaikuttaa myös opiskelijoiden määrään ravintoloissa.

Edullinen ruoka on myös tärkeä asia monelle opiskelijalle. Moreenimedian kyselystä ilmeni, että jo 46 sentin hinnan muutos on vaikuttanut lähes puoleen vastaajien taloudesta negatiivisesti. Kysely osoitti, että halpa hinta lisää opiskelijoiden halukkuutta ruokailla kampuksilla myös tulevaisuudessa.

Ruokailu kampuksella on monille osa päivän rutiineja, ja edistää opiskelijoiden terveyttä merkittävästi. Miettusen mukaan päivittäisellä ruokailulla on positiivisia vaikutuksia myös opiskelijoiden henkiselle hyvinvoinnille.

– Ruokailu mahdollistaa vapaamuotoisemman sosiaalisen kanssakäymisen ravintolassa, mikä vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti yhdessä ravitsevan ruoan kanssa, Miettunen kommentoi.

Henkilöstö- ja raaka-ainekustannuksien kasvu ajoi hintojen nostoon seitsemän vuoden jälkeen

Edellisen kerran opiskelijaruoan hintaa on korotettu tammikuussa 2013. Kelan ateriatuella on pitkä historia, sillä se otettiin käyttöön syksyllä 1979. Tukea jaettiin aluksi ainoastaan yliopisto-opiskelijoille.

Opiskelijoille haluttiin taata vaihtoehto edulliseen ja terveelliseen ruokailuun, ja muutos saatiin aikaan Kelan ateriatuella. Ammattikorkeakouluihin tuki saapui vuonna 1996.

Opiskelijoiden tukia on leikattu vuosien saatossa, ja edullinen lounas voi olla monen opiskelijan ainoa lämmin ruoka päivän aikana. Alhaisen hinnan merkitys näkyy niin Moreenimedian kyselyn tuloksissa kuin myös Tampereen ylioppilaskunnan arvoissa.

– Koska opiskelijoiden toimeentulo on muutenkin heikolla tasolla, toivomme, että opiskelijaruokailu voisi olla niin edullista kuin mahdollista. Kelan ateriatuki on tässä kaikista kriittisimmässä asemassa, Nevanpää kertoo.

Kasvatustieteen opiskelija Niko Hasa ja lääketieteen opiskelija Eini Vesaniemi syövät yliopistolla pari kertaa viikossa. Molemmat pitävät lounaan hinta-laatusuhdetta edelleen hyvänä.