Tiina Uimaluodon kommentti: Julkinen keskustelu kaipaa rakentavaa vuorovaikutusta

Väittely kirkon suunnasta on yksi esimerkki keskusteluista, joita kulttuurisodat määrittävät. Kamppailuja oikeasta ja väärästä sekä kädenvääntöä “meidän” ja “niiden” välillä käydään paljon sosiaalisen median näyttämöllä. Keskustelu on usein kärjistynyttä ja syyttelevää.

Toisinaan puhetta enemmän tarvitaan kykyä kuunnella ja yrittää ymmärtää. Rakentava vuorovaikutus mahdollistaa paremmin omien ja toisten tunteiden ja ajatusten reflektoinnin. Tämä puolestaan mahdollistaa oppimisen sekä itsestämme että toisistamme.

Rakentava vuorovaikutus voi kummuta sen ymmärtämisestä, että erilaisten mielipiteiden ja arvojen takana on ihminen. Tunteva ja ajatteleva yksilö, jolla on oma elämänhistoria ja maailmankatsomus, joka on jostain syystä muovautunut sellaiseksi kuin se on.

Kaikkea ei tarvitse tai pidä hyväksyä, eikä ongelmia tarvitse kieltää tai kipeitä asioita selittää pois. Siitä huolimatta jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi ihmisenä. Jokaisen arvo on jakamaton, ja kunnioittava keskustelu on toisen ihmisarvon tunnustamista.

Kirkko hakee paikkaansa yhteiskunnassa. Mitkä tekijät ovat johtaneet maailmankatsomusten ja uskontojen moninaistumiseen? Lue lisää täältä.