Päivi Honkatukia: Mahdollisuus vaikuttaa on osa nuorten hyvinvointia

Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia on johtanut ja johtaa monia nuorten elämään liittyviä tutkimuksia. Hän sanoo keskustelun ja huolen nuorten passiivisuudesta ja piittaamattomuudesta olevan kovin aikuislähtöistä. Tosiasiassa nuoret ovat omassa arjessaan aktiivisia ja heillä on halua vaikuttaa esimerkiksi tulevaisuuden työelämään.
Toimittaja: Pia Sivunen Kuva: Hermanni Tikkamäki
Lue podcastin verkkoversio tästä: https://www.tuni.fi/radiomoreeni/wp-content/uploads/2021/08/Paivi-Honkatukia_nuorten-vaikuttaminen.pdf