Miten varakkuus voi vaikuttaa ihmisen käytökseen?

Studiossa Aino-Maija Makkulan haastateltavana erikoispsykologi Maarit Lassander. Aiheena varakkuustason vaikutukset yksilön persoonaan ja käytökseen, sekä median representaatio eri varakkuustason ihmisistä.

Keskustelusta on myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/09/Aino-Maija-Makkula_litterointi.pdf