Mikko Ala-Kapeen mukaan vastuullisen ja eettisesti toimivan auttajan tulee tietää, ettei ihmisen identiteettiä voi muuttaa manipuloimalla. ”Autettava henkilö tarvitsee arvostavaa, lempeää ja kunnioittavaa tukea, jotta hän pystyy vähitellen hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.”

Suomessa eheytetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä – toiminta voi jättää uhriinsa syvät traumat

Kun sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa ihmistä yritetään muuttaa cissukupuoliseksi ja heteroseksuaaliksi, on kyse eheyttämisestä. Vaikka eheytystoiminta tiedetään hyvin vahingolliseksi, sitä tapahtuu Suomessa yhä.

Eheytystoimintaa harjoitetaan Suomessa, mutta koska se ei ole tunnustettu hoitomuoto, toiminnan yleisyydestä ei ole tilastotietoa. Sinuiksi ry:n eli entisen Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Ala-Kapee kohtaa työssään vuosittain viidestä kymmeneen ihmistä, jotka ovat tavalla tai toisella joutuneet eheytysyritysten uhreiksi. Sinuiksi-palvelu tarjoaa keskustelu- ja vertaistukea sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat seikkoja, joihin henkilö ei voi missään määrin itse vaikuttaa. Kurjinta kyllä, näin on myös olosuhteissa, joissa henkilö ei tule arvostetuksi omana itsenään.

Eheyttämistä tapahtuu niin kodeissa, hengellisissä yhteisöissä kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Erityisen paljon ilmiö korostuu ympäristössä, jossa ihmistä ei hyväksytä, jos hän ei sopeudu syntymässä määriteltyyn sukupuoleen tai koe seksuaalisuuttaan yhteisön toivomalla tavalla.

Eheyttämisellä on vahingollisia seurauksia eheytystoiminnan uhrille.

– Eheyttämisessä luodaan trauma ja vahvistetaan käsitystä siitä, ettei henkilö kelpaa sellaisena kuin on eikä tule hyväksytyksi, Ala-Kapee kuvailee.

Kuuntele koko keskustelu alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio.