Tiiviin tamperelaisen viittomakieliyhteisön merkitys on korostunut koronapandemian aikana.

Viittomakielisessä koronatiedotuksessa on havaittu puutteita – “Tieto ei saavuta kaikkia samanaikaisesti”

Viittomakielinen koronatiedotus on ollut epätasaista eri kunnissa. Tampereella tieto on tavoittanut kohderyhmän sosiaalisen median ansiosta.

Koronauutiset eivät ole saavuttaneet kaikkien kuntien viittomakielisiä asukkaita yhtä aikaa muun väestön kanssa. Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen korostaa, että kaikilla asukkailla tulisi olla tieto oman alueen tilanteesta ja mahdollisista rajoitustoimista samanaikaisesti.

– Esimerkiksi Helsinki on lisännyt tiedotustilaisuuksiensa tallenteet tulkattuina tai tekstitettyinä jälkikäteen verkkoon, jolloin tärkeä tieto on saavuttanut viittomakieliset vasta muita myöhemmin.

Jokinen huomauttaa, että verkkosivujen tallenteet eivät välttämättä edes saavuta kaikkia viittomakielisiä. Esimerkiksi iäkkäämmän väestön tietotekniset taidot voivat olla puutteellisia. Valtioneuvoston koronatiedotuksissa ei ollut viittomakielistä tulkkausta aluksi lainkaan.

– Kuurojen Liitto neuvotteli asiasta Valtioneuvoston kanslian kanssa. Lopulta tulkkaus saatiin järjestymään ja tulkki näkyviin myös tv-lähetyksiin. Tämä on edistänyt yhdenvertaisuutta.

Jokinen korostaa, että viittomakielilaki velvoittaa viranomaisia edistämään viittomakielisten mahdollisuuksia käyttää äidinkieltään ja saada tietoa omalla kielellään.

– Viittomakielilain antamat velvoitteet eivät valitettavasti vieläkään toteudu ilman muistutuksia. Työtä siis riittää edelleen.

Kuvassa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja hymyilee auditoriossa kameraan.
Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen toivoo, että viittomakielilain asettamat velvoitteet toteutuisivat Suomessa.

Tampereella vaikuttaa tiivis viittomakielisten yhteisö

Kuntakohtaisia eroja kuitenkin löytyy. Tamperelainen ja viittomakielinen Elena Kelkka on kokenut saavansa tarvitsemansa tiedon koronapandemian aikana.

– Meillä on Tampereella niin tiivis kuurojen yhteisö, että olemme koronan aikana pitäneet yhteyttä toisiimme sosiaalisen median kautta. Olemme pitäneet huolta toisistamme tiedotuksen suhteen ja muutenkin.

Myöskin Whatsapp-viestisovelluksen rooli on Kelkan mukaan korostunut koronapandemian aikana. Sovelluksen kautta yhteisö on sopinut paljon esimerkiksi videoetätapaamisia.

– Haasteita viittomakielisen tiedotuksen suhteen kuitenkin on varmasti olemassa eri puolella Suomea. Olen onnekas, että täällä kaikki on omalla kohdallani mennyt hyvin, Kelkka toteaa.

Miten viittomakielisyys näkyy tamperelaisten mielestä mediassa? Kuuntele ja lue gallup täältä.