Tampere Floats -rentoutuskelluntayrityksen toimipistevastaava Inkeri Ylirönni toivoo tietoisuuden rentoutuskellunnasta kasvavan Suomessa, sillä se on monelle toimiva keino stressin lievitykseen ja irtiottoon arkielämästä.

Hektinen ja aistiärsykkeiden täyttämä arki luo stressiä – apua etsitään muun muassa rentoutuskellunnasta

Elämä on täynnä kaikenlaisia kiireitä ja suorittamista, joita paetessaan ihmiset päätyvät lenkkipoluille, television ääreen tai vaikka suolaveteen kellumaan.

Töitä, opiskelua, ihmissuhdeongelmia, terveyshaasteita, ahdistusta maailman tilasta – nykyihmisen arkeen liittyy monenlaisia stressitekijöitä. Moreenimedian kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoi kokevansa stressiä usein, ja 17 prosenttia koki sitä lähes koko ajan. Vain yksi vastaaja yli yhdeksästäkymmenestä vastasi, ettei koe arjessaan stressiä ollenkaan.

Voimakkaalla stressillä voi olla negatiivisia vaikutuksia niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. Ihmiset pyrkivätkin sen lievittämiseen monenlaisin keinoin. Kyselyn vastauksista nousseita yleisiä keinoja ovat esimerkiksi liikuntaharrastukset, lepo, musiikin kuuntelu, taiteen teko ja sarjojen tai elokuvien katselu. Monet lievittävät stressiä viettämällä aikaa läheisten ihmisten tai lemmikkien kanssa, toisaalta monet myös ottamalla aikaa ihan itsekseen oleskeluun.

–  Mielenkiintoiset harrastukset mukavassa samanhenkisessä porukassa saavat työkiireet ja taloushuolet unohtumaan. Toinen hyvä keino on mennä metsään ihan yksin tai koiran kanssa, kertoi yksi vastaaja.

FAKTA

Kysely stressistä ja rentoutumisesta

  • Kyselyyn vastasi 92 henkilöä.
  • Vastaajista 48% oli opiskelijoita, 38% työssäkäyviä, 5% eläkeläisiä ja 9% ei mitään mainituista.
  • Vain yksi vastaaja kertoi, ettei koe ollenkaan stressiä. 7% kokee sitä erittäin harvoin, 35% joskus, 40% usein ja 17% lähes koko ajan.
  • Stressin aiheista yleisimpiä olivat opiskelu, työt, ihmissuhteet, taloustilanne ja yhteiskunnalliset ongelmat.
  • Ikäryhmistä vähiten stressiä oli yli 60-vuotiailla.

Moni löytää mindfulnessista apua stressinhallintaan

Jotkut tarvitsevat stressinsä lievitykseen tuttujen arkisten keinojen lisäksi muita ratkaisuja. Yhden vaihtoehdon tarjoavat erilaiset mindfulness-harjoitukset, joita voivat olla esimerkiksi meditointi ja jooga. Mindfulnessin tavoite on olla mahdollisimman läsnä käsillä olevassa hetkessä. Huomio keskitetään nykyisyyteen, pois menneisyyden tai tulevaisuuden murehtimisesta.

Moreenimedian kyselyssä ihmisiltä kysyttiin, ovatko he kokeilleet erilaisia mindfulness-harjoituksia ja onko heille ollut niistä apua. Monet kertoivat joogan, meditaation, tai vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisen neuvomien hengitysharjoitusten auttavan heitä.

– Jooga kuuluu säännöllisiin harrastuksiini ja rentouttaa aina, kertoi eräs vastaaja.

Joillekin mindfulness toimii osan ajasta tai tietyin edellytyksin: eräälle meditaatio alkoi toimia, kun hän sai ensin kuntoon lääkityksen ja aloitti terapian mielenterveytensä hoitamiseksi, ja toinen totesi, että mindfulness auttaa, kun on oikeassa mielentilassa sen vastaanottamiseen. Toisille kokeiluista taas ei ollut löytynyt apua.

– Ei toimi, en jaksa keskittyä. Masentuneiden rentoutusryhmän ohjaaja totesi, ettei sovi minulle, vastaaja kommentoi.

Rentoutuskelluntatankkiin ei kuulu ääniä ulkomaailmasta, ja sen voi joko laittaa täysin pimeäksi, tai jos pimeys ahdistaa, niin päälle voi jättää rauhoittavat väriä vaihtavat valot. Kuva: Inkeri Ylirönni

Rentoutuskellunnassa aistieristys auttaa irtautumaan arjesta

Yksi melko vastikään Suomeen rantautunut keino hakea stressistä irtautumista on rentoutuskellunta. Siinä vietetään tunti kelluntatankissa suolavedessä, joka saa aikaan painottomuuden tunteen. Tampereella rentoutuskelluntaa tarjoaa Tampere Floats -yritys. Toimipistevastaava Inkeri Ylirönni kertoo, että suurin osa asiakkaista tulee kellumaan etsiäkseen juuri rentoutumista, pakokeinoa arjen kiireistä ja aikaa itselleen. Muitakin etuja haetaan, kuten vaikkapa suolaveden hyötyjä atooppiselle iholle.

– Säännöllisellä kellunnalla voi olla merkittävä vaikutus ihmisen elämään. Yksi vakioasiakas on kertonut olevansa nykyään pitkäjänteisempi, rauhallisempi ja rentoutuneempi.

Kellunnan positiiviset vaikutukset perustuvat kehon ja mielen täyteen rentoutumiseen. Moni kokee kellunnan hyvinkin syvänä omaan sisimpään sukeltamisen kokemuksena: tankista pois astuessa joillakin on vahvoja tunnereaktioita, he saattavat itkeä tai nauraa. Kellunnan jälkeen asiakkaat saavat istahtaa alas oleskelutiloihin, ja heille tarjoillaan lämmintä juotavaa.

– Moni sanoo, ettei sitä huomaakaan, kuinka valtavasti aistiärsykkeitä ympärillä on koko ajan, kunnes käy tunnin kelluntatankissa. Kun avaa etuoven tuonne kauppakeskuksen käytävälle, niin sieltä virtaa takaisin kaikki, joka kuormittaa meitä koko ajan. Tekee hyvää päästä hetkeksi irti siitä.

Kaikille kellunta ei toki ole täydellinen ratkaisu: jotkut kävijät ovat lähteneet tankista etuajassa esimerkiksi huimauksen takia. Ylirönni suosittelee kuitenkin lähtemään ainakin kerran avoimin mielin kokeilemaan.

– Tätä kannattaa ajatella kokonaisvaltaisena itsensä hoitona. Jokainen ansaitsee itsensä kanssa hemmotteluhetken!