Neromyytti pitää pintansa taideopetuksessa

Journalistiikan opiskelija Kaisu Kinnunen haastattelee tutkija, taiteilija ja opettaja Raisa Fosteria.

Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/10/litterointi_neromyytti_kinnunen.pdf