Vähemmistöstressi saattaa kuormittaa parisuhdetta

Journalistiikan opiskelija Ida Korolainen haastattelee tutkija Tuula Juvosta Tampereen yliopistosta.

Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/10/sateenkaarisuhteet_litterointi.pdf