Sosiaalinen media voi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuvituskuva.

Sosiaalinen media on nuorille luonteva osa ystävyyttä – etäisyys voi myös lähentää

Sosiaalisen median sovellusten parissa kasvaneet nuoret suhtautuvat someen luontevana jatkeena omalle elämälleen. Some luo uuden ulottuvuuden myös ystävyyssuhteille.

Somesovelluksissa, kuten Whatsappissa, Instagramissa ja Snapchatissa, saatetaan viettää yhtä paljon aikaa kuin koulussa. Ystävyyssuhteet elävät somessa kasvokkaisten kohtaamisten jatkeena, mutta puhelimella käydyt keskustelut vaikuttavat myös kahvilajutusteluihin. Tutkimuksissa on todettu sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan olevan yhteydessä koettuun läheisyyteen ystävyyssuhteessa.

Yliopisto-opettaja Kati Hiltunen Jyväskylän yliopistosta on tutkinut sosiaalisen median roolia vuorovaikutuksessa. Selvin ero kasvokkaisen ja somevälitteisen vuorovaikutuksen välillä on sanattoman viestinnän puuttuminen.

–Katseet, eleet ja äänenpainot puuttuvat täysin somesta.

Yhteydenpidon pelkistyminen sanoihin luo ystävyyssuhteelle sekä uhkia että mahdollisuuksia. Somessa lähetetyt viestit ovat erityisen alttiita väärille tulkinnoille.

–Somessa voi laittaa viestillä asian, jota sanoessa itkisi, Hiltunen havainnollistaa.

Sosiaalisen median luoma etäisyys voi toisaalta mahdollistaa myös ystävyyssuhteen syvenemisen. Jotkut kokevat, että somealustoilla on helpompaa jakaa itsestään henkilökohtaisia asioita toiselle. Omat sanansa voi harkita paremmin, mitä pidetään tärkeänä.

Somessa ystävyys näkyy muillekin

Sosiaalisen median profiileissa rakennetaan itsestä kuvaa muille, ja myös ystävät halutaan näyttää osana omaa elämää. Hiltunen kertoo somen synnyttäneen performatiivisen ystävyyden, jolle on vaikeaa löytää vastinetta älypuhelimia edeltävästä ajasta.

–Kuvien julkaiseminen ystävistä koetaan tärkeäksi, ja sen avulla rakennetaan muille mielikuvaa omista ystävyyssuhteista.

Hiltusen mukaan kuvien julkaisu vahvistaa myös kahdenkeskisiä suhteita, kun ystävän merkitys korostuu. Kaveriporukat saattavat jakaa kuvia omista näkemisistään, mikä parantaa ryhmän tiiviyttä.

Kännykkää käytetään usein myös ystävien seurassa.

Ystävysten ei tarvitse nähdä voidakseen olla tekemisissä somen välityksellä. Tämä mahdollistaa yhteydenpidon kauempanakin asuvien kaverien kanssa.

–Viesteihin voi vastata missä tahansa ja mihin aikaan vain, ja samat keskustelut voivat myös jatkua jopa vuosien ajan. Tätä kutsutaan loputtomaksi keskusteluksi, jollaista kasvokkaisissa tilanteissa ei tapahdu.

Lue täältä, mitä mieltä tamperelaiset ovat someviestinnästä.