Suomen kunnista vain osa tarjoaa maksutonta ehkäisyä nuorille – vaihtelevat käytännöt asettavat nuoret eriarvoiseen asemaan

"Maksuton ehkäisy on nuorille ensisijaisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymys, johon jokaisella pitäisi olla oikeus", painottaa Väestöliiton Maria Nikunlaakso.

Suomen kunnista vain alle puolet tarjoaa maksutonta ehkäisyä nuorille. Moreenimedian teettämän kyselyn mukaan vastanneista lähes kaikki toivoivat maksuttoman ehkäisyn palveluita jokaiseen kuntaan. Ehkäisyvälineet voivat olla esimerkiksi kondomeja, ehkäisypillereitä tai -kierukoita.

Maksuttoman ehkäisyn vaihteleva tarjonta kuntien välillä asettaa nuoret epätasa-arvoiseen asemaan. Väestöliiton palvelupäällikkö Maria Nikunlaaksolla on vahva viesti siitä, ettei seksuaaliterveydestä huolehtiminen saisi olla kiinni asuinkunnasta tai nuoren ja hänen vanhempiensa varallisuudesta.

Moreenimedian kyselyyn vastanneista lähes puolella ei ole tai ole ollut mahdollisuutta maksuttomaan ehkäisyyn kotikunnassaan. Kuitenkin 80 prosenttia vastanneista käyttäisi maksutonta ehkäisyä, jos siihen olisi mahdollisuus.

Maksuttoman ehkäisyn positiivisista vaikutuksista on kattavasti tutkimusnäyttöä, mistä kertovat esimerkiksi aborttien määrien ja seksitautien väheneminen kunnissa. Esimerkiksi Vantaa ja Rauma ovat kaupunkeja, joissa raskauden keskeytysten määrä on laskenut selvästi maksuttoman ehkäisyn myötä.

FAKTA

Kysely kuntien tarjoamasta maksuttomasta ehkäisystä

  • Suomen 311 kunnasta 137 tarjoaa nuorille (noin 16-25 vuotialle) maksutonta ehkäisyä.
  • Kyselyyn vastasi 57 henkilöä ja se julkaistiin Tampereen yliopiston Intranetissä marraskuussa 2021.
  • Vastanneista 26 prosenttia oli käyttänyt maksuttoman ehkäisyn palveluita.
  • 44 prosenttia vastanneista kertoi, ettei heidän kotikunnassaan ole tai ole ollut mahdollisuutta ilmaiseen ehkäisyyn.
  • 81 prosenttia vastanneista hyödyntäisi ilmaista ehkäisyä, jos siihen olisi mahdollisuus.
  • Lähes kaikki vastanneet toivoivat jokaiseen kuntaan maksutonta ehkäisyä nuorille.

Mikä jarruttaa maksuttoman ehkäisyn kokeilua?

Aborttien määrän vähenemisellä on paitsi suuri vaikutus nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen, myös kuntien talouteen. Esimerkiksi Rauma on arvioinut, että se säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Silti moni kunta, joka ei tarjoa maksutonta ehkäisyä, perustelee asiaa talouskysymyksellä.

Nikunlaakso pohtii, jarruttaako kehitystä uusien toimintatapojen käyttöönoton hankaluus vai se, ettei tutkimustuloksista ja kustannustehokkuuksista tiedetä tarpeeksi. Maksuttomaan ehkäisyyn liittyy myös edelleen asenteita, joiden takia nuorten seksuaaliterveyttä ei haluta edistää.

– Joissakin paikoissa voi olla virheellinen käsitys siitä, että ehkäisystä ja seksistä puhuminen aikaistaisivat nuorten seksikokeiluja ja lisäisivät riskikäyttäytymistä, vaikka tutkimusten mukaan asia on juuri päinvastoin, toteaa Nikunlaakso.

Epäilevät asenteet maksutonta ehkäisyä kohtaa nousivat esiin myös muutamassa kyselyvastauksessa.

– Mielestäni maksuton ehkäisy aiheuttaa vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä. Sellainen ei sovi arvomaailmaani, yksi kyselyyn vastanneista kertoo.

 

Moreenimedian kyselyyn vastanneista lähes puolella ei ole tai ole ollut mahdollisuutta maksuttomaan ehkäisyyn kotikunnassaan.

 

Valtio kannustaa kuntia kokeiluun

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamista on edistetty myös valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Väestöliitto ovat suositelleet palvelua jo yli kymmenen vuoden ajan. Kehitystä on näkyvissä – esimerkiksi Pirkanmaan 23 kunnasta jopa 16 tarjoaa ehkäisyä nuorille maksutta.

Lisäksi Marinin hallitus on linjannut, että maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille toteutetaan valtakunnallinen kokeilu. Kuluneena syksynä kunnat ja kuntaryhmät ovat voineet hakea valtiolta rahoitusta maksuttoman ehkäisyn kokeilun toteuttamiseksi. Kokeilun myötä kaikilla Suomen kunnilla pitäisi olla mahdollisuus tarjota alle 25-vuotiaille ehkäisyvälineitä maksutta.

Nikunlaakso painottaa, että maksuton ehkäisy ei yksin tarjoa nuorille hyvää seksuaaliterveyttä. Maksuttomaan ehkäisyyn tulisi yhdistyä mahdollisuus seksuaali- ja ehkäisyneuvontaan, jolloin nuori voi saada tukea myös muihin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin.

– On tärkeää, että maksuton ehkäisy ei tarkoita pelkkää pillerit käteen -automaattia.