Kalevantien työmaa tuottaa autoilijoille haasteita

”Voidaan sanoa, ettei kaupunki ole ikinä valmis” – Miltä näyttää Tampereen keskustan tulevaisuus?

Tietyöaidat ja alati muuttuvat liikennejärjestelyt ovat viime vuosina tulleet Tampereen keskustassa kulkeville tutuiksi. Moreenimedia kysyi hankekehityspäälliköltä, miten kauan muutoksen keskellä eletään ja miten suunnittelussa on otettu huomioon kaupunkiviihtyvyys.

Tampereen keskusta on ollut jo vuosia sekaisin. Raitiotien rakennusprojektin alusta lähtien erilaiset työmaat ja tiesulut ovat olleet osa keskustan arkea.

Vuonna 2018 päivitetyn Tampereen kaupungin kehittämisohjelman mukaan keskusta-alueen uudistus, ”Viiden tähden keskusta”, valmistuu vuonna 2040. Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen kuitenkin rauhoittelee kaaokseen kyllästyneitä.

– Koko keskustaa koskettavaa työmaata tuskin tullaan raitiovaunun jälkeen hetkeen enää näkemään.

Tampereen ortodoksinen kirkko on joutunut työmaan keskelle.

Viiden tähden keskusta -hanke kattaa muiden muassa Kannen alueen, Läntisen keskustan sekä Ranta-Tampellan uudistukset. Kaikista projekteista raitiotie oli kaikkein laajin – muut keskittyvät lähinnä yksittäisiin alueisiin.

Siitonen kertoo, ettei keskustaviihtyvyyttä ole unohdettu suunnittelussa. Työmaiden karua ulkonäköä kompensoimaan on esille tuotu taidetta. Tämän lisäksi viihtyvyyttä on pyritty lisäämään parannetulla siisteydellä.

Kaikesta huolimatta haittaa kuitenkin syntyy, kuten kaikista rakennusprojekteista. Siitonen muistuttaa haittojen olevan väliaikaisia, ja lopputuloksen niiden arvoisia.

– Lopulta työmaista kärsivät tahot pääsevät nauttimaan alkutilannetta paremmasta lopputuloksesta.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Siitosen kannan jakoivat myös Moreenimedian tuoreeseen gallupiin vastanneet. Vastaajat näkivät remontit pakollisena pahana, joka mahdollistaa hienosta keskustasta nauttimisen – vaikkakin vasta vuosien kuluttua.

Remontit hankaloittavat monia kulkureittejä.

Siitonen kertoo kaupungin saavan jatkuvasti palautetta remontin aiheuttamista häiriöistä. Kaikkeen palautteeseen vastataan, vaikka organisaation suuruuden takia kokonaiskuvan hahmottaminen voi olla hankalaa.

Koko keskustaa koskettavaa työmaata tuskin tullaan raitiovaunun jälkeen hetkeen enää näkemään.

Mikko Siitonen

Vaikka raitiotien kaltaiset koko keskustan laajuiset urakat alkavat olla takanapäin, remontit tuskin koskaan häviävät täysin kaupunkikuvasta.

– Voidaan sanoa että keskusta, tai kaupunki yleensäkään, ei ole ikinä valmis. Tampereen tapainen kehittyvä ja kasvava kaupunki vaatii jatkuvasti uusia investointeja ja hankkeita uusille asukkaille ja yrityksille.

Lue tamperelaisten mielipiteitä remonteista täältä.