Osa 12: Työkoneiden sähköistäminen etenee nopeasti – Zero emission hybrid mobile machinery

Sähköistyminen etenee nopeasti myös isojen työkoneiden maailmassa. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Tatiana Minav innostaa ja inspiroi opiskelijoitaan löytämään ratkaisuja uusiin teknologian haasteisiin.
Electrification of heavy off-road machinery proceeds in many industries. Assistant professor Tatiana Minav from Tampere university inspires students to find new solutions in her course Zero emission hybrid mobile machinery.
Haastattelu on englanninkielinen. Toimittaja: Hanne Vuorela

Podcastin tekstiversio: https://www.tuni.fi/radiomoreeni/wp-content/uploads/2022/02/TREE_Zero-emission_Tatiana-Minav.pdf