Osa 15: Millaista on palata opiskelemaan aikuisena?

Lomautus toi Jouni Kemppiselle mahdollisuuden päivittää ammatillista osaamista. Kuinka teollisuusrobotiikan ja tuotantoautomaation opiskelu sujui ja millä tavalla aikuisena opiskelu eroaa aikaisemmasta?
Toimittaja: Hanne Vuorela

Podcastin tekstiversio: https://www.tuni.fi/radiomoreeni/wp-content/uploads/2022/06/TREE-Osaamisen-kehittajat-Jouni-Kemppinen.pdf