Osa 16: Sote-alan johtaminen ja liiketoiminnan arvonluonti yksityisellä sektorilla

Millaista arvoa analytiikalla voidaan luoda yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla? FT Milla Ratia selvitti väitöstutkimuksessaan arvonluontia ja sen toteuttamisen edellytyksiä erilaisten asteikkojen kautta.
Toimittaja: Hanne Vuorela

Podcastin tekstiversio: https://www.tuni.fi/radiomoreeni/wp-content/uploads/2022/06/TREE-Osaamisen-kehittajat-Ratia.pdf