Journalistiikan ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät kämppäapproilla toisilleen kohteliaisuuskortteja. Kuvassa Ukko Kaukua (vas.), Aapo Jaatinen, Matilda Kivilahti, Anni Oikarinen ja Heidi Hyttinen.

Fuksit pitävät alkoholittomien tapahtumien lisääntymistä hyvänä asiana, vaikka alkoholilliset tapahtumat koetaan menevämpinä

Avoimesti päihteettömien opiskelijoiden määrä on kasvanut, ja alkoholittomuus otetaan tapahtumissa paremmin huomioon. Silti alkoholillisten ja alkoholittomien tapahtumien välillä on suuri kuilu.

Opiskelijoiden alkoholinkäyttö on muuttumassa raittiimpaan suuntaan, selviää korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta. Raitistuminen monipuolistaa tapahtumakulttuuria. Vaikka alkoholittomat tapahtumat yleistyvät, koetaan ne sisällöltään tylsempinä verrattuna muihin tapahtumiin. Alkoholittomaksi luokitellaan tapahtumat, joiden kuvauksessa on kerrottu sen olevan alkoholiton.

FAKTA

Kysely fuksien tapahtumakokemuksista

  • Kyselyä jaettiin Tampereen yliopiston ainejärjestöjen fukseille syyskuussa 2022 ja vastauksia saatiin 140.
  • 72 prosenttia vastanneista näki alkoholittomien tapahtumien lisääntymisen olevan positiivinen asia.
  • 31 prosenttia uusista opiskelijoista kertoo käyttävänsä alkoholia harvemmin kuin kerran kuussa.
  • 28 prosenttia fukseista toivoisi lisää alkoholittomiksi määriteltyjä tapahtumia.

Moreenimedian verkkokyselyssä nousi esiin, että vähän alkoholia käyttäville opiskelijoille harmittavinta on, kuinka isot opiskelijatapahtumat ovat pääasiassa alkoholipainoitteisia. Esimerkiksi alkoholittomiksi määriteltyjä bileitä ei juuri järjestetä.

– Koen, että holilliset tapahtumat ovat menevämpiä ohjelmaltaan kuin holittomat, ja mainonnassa tämä näkyy myös. Holilliset tapahtumat sisältävät rastipisteitä ja tehtävien suorittamista, kun taas holittomissa mennään istumaan rannalle tai kahvilaan, kertoo yksi vastanneista.

Opiskelijat kokevat hyvänä, että alkoholittomia tapahtumia on lisätty, mutta myös niiden sisältöön pitäisi kiinnittää huomiota.

– Nyt meillä on tulossa yhdet alkoholittomat bileet, mikä on ihan kiva omalta kannalta, kun sellaisia ei ole ollut. Itse kuitenkin toivoisin lisää holittomia bileitä tai vaikka jatkoja, ne voisivat olla hauskoja, sanoo yhteiskuntatutkimuksen fuksi Linda Heikkala.

Juomattomuus on huomioitu alkoholillissa tapahtumissa

Tampereen ylioppilaskunnan tuutoroinnin asiantuntija Annina Kipponen kertoo, että TREY kouluttaa tutoreita yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten erilaiset persoonat voidaan huomioida fuksitapahtumissa.

– Tapahtumissa on pääroolissa yhteinen tekeminen eikä alkoholi.

TREY:n järjestämissä fuksitapahtumissa huomioidaan erilaisuus ja erilaiset rajat. Jokaisen on mahdollista juoda tai olla juomatta haluamansa mukaisesti.

– Vaikka Fuksisuunnistus ei ole varsinaisesti päihteetön, emme itse tarjoa osallistujille alkoholillisia juomia, sanoo Kipponen.

Politiikan tutkimuksen fuksin Viivi Laihon mielestä fuksitapahtumissa on hyvin huomioitu se, etteivät kaikki halua juoda.
Politiikan tutkimuksen fuksin Viivi Laihon mielestä fuksitapahtumissa on hyvin huomioitu se, etteivät kaikki halua juoda.

Myös politiikan tutkimuksen fuksi Viivi Laiho kertoo, että jokaisessa tapahtumassa on ollut tarjolla sekä alkoholiton että alkoholillinen vaihtoehto.

– Silti kyllä tuntuu, että tapahtumat on suunniteltu päissään oleville ihmisille. Osa esimerkiksi Amazing Race -fuksitapahtuman rastien tehtävistä oli sellaisia, ettei kukaan selvinpäin niitä tekisi.

Fukseilla vaikuttaa olevan käsityksiä siitä, millaisiin tapahtumiin alkoholi ikään kuin kuuluu. Politiikan tutkimuksen fuksi Santeri Anttila on sitä mieltä, että esimerkiksi sitseillä tuntuisi oudolta olla ilman alkoholia.

– Olisi outoa ottaa hörppy limsaa, kun huudetaan “mellan sup”.

Vostokin kämppäapproilla juomisena alkoholiton vaihtoehto on esimerkiksi kokis.

Tapahtumiin on yleisesti oltu tyytyväisiä

Valtaosa Moreenimedian kyselyyn vastanneista koki fuksitapahtumien olleen sopivia itselleen. Alkoholittomia tapahtumia toivottiin kyllä lisää, mutta niiden suosio ei ole ollut yhtä suurta kuin muiden tapahtumien.

– Ehkä se kulttuuri on yhä sellainen, että alkoholilliset tapahtumat vetävät opiskelijoita enemmän puoleensa. Alkoholittomiin tapahtumiin ei ole tullut yhtä paljon porukkaa, mainitsee Laiho.