Tampereella vuokratyöntekijöitä tarvitaan erityisesti ikäihmisten hoidossa.

Parempi palkka ja joustavammat työolot houkuttelevat hoitajia vuokrafirmojen listoille – ”Palkat nousevat tavalla tai toisella”

Hoitajapula synnyttää työntekijöitä vuokraaville yrityksille loistobisneksen, josta hyötyvät myös hoitajat. Samalla terveydenhuollon kustannukset kuitenkin nousevat.

Vuokratyöyritysten tarjoama palkka houkuttelee hoitajia nyt vuokrafirmojen listoille. Myös tamperelainen laboratoriohoitaja Minna-Maarit Jokipolvi päätti siirtyä vuokratyöntekijäksi Pisara Labille viime joulukuussa.

– Isoin tekijä on se, että pystyn järjestelemään oman elämäni, mutta toinen se, että vuokrafirma maksaa tällä hetkellä todella hyvin palkkaa. Tuntipalkkani on noin viisi euroa suurempi kuin kiinteällä työsopimuksella.

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tutkijan Satu Ojalan mukaan vuokratyöfirmat pystyvät tarjoamaan parempaa palkkaa, koska pula hoitajista on niin kova. Jos hoitajia ei saada palkattua suoriin työsuhteisiin, joutuvat hyvinvointialueet hankkimaan työntekijöitä yhä enemmän rekrytointiyritysten kautta.

– Silloin vuokratyöfirmat voivat itse määritellä sen hinnan, mitä julkiselta sektorilta pyytävät, Ojala selittää.

Verovaroin tuotettujen terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannukset siis kasvavat, vaikka hoitajien palkkoja ei ole virallisesti nostettu. Ojala näkee ratkaisun tilanteeseen kollektiivisen sotealan palkkasopimuksen syntymisessä.

– Palkat nousevat tavalla tai toisella, hallituimmin työehtosopimusreittiä. Muuten hoitajat äänestävät jaloillaan.

Minna-Maarit Jokipolvelle vuokratyö mahdollistaa opiskelemisen jalkahoitajaksi työn ohella.

Vuokratyöllä suojellaan omaa jaksamista

Satu Ojalan mukaan sotealalla vuokratyö voi olla myös tapa ottaa työn tekemisen ehdot omiin käsiinsä. Minna-Maarit Jokipolven tapauksessa ratkaisu helpotti arkea erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa. Lisäksi vuokratyö toi apua omien rajojen vetämiseen.

– Olen itse huono sanomaan ei. Nyt minulla on joku välikäsi, jolle minulla on helpompaa sanoa, että tällä hetkellä en jaksa enkä pysty tekemään enempää.

Vuokratyön huonoiksi puoliksi Jokipolvi nimeää työvuorojen ennakoimattomuuden ja vähäiset työsuhde-edut. Vuokratyön työehdoista löytyy kuitenkin myös hyviä puolia.

– Aiemmin, kun tein keikkatöitä suoraan firmalle, en saanut sairauspäiviltä palkkaa. Nyt tilanne on se, että jos mulla on sovittuja työvuoroja ja sairastun, saan palkan silti niiltä päiviltä.

Moreenimedian verkkokyselyssä korostui vastaajien tyytyväisyys vuokratyöyritysten toimintaan. Valtaosa vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä “Olen tyytyväinen firmaan, jonka kautta olen vuokratyötä tehnyt”.

FAKTA

Kysely vuokratyön tekemisestä

  • Kysely jaettiin syyskuussa Facebookissa Tampereen puskarario -ryhmässä sekä Tampereen puskaradio – sensuroimaton -ryhmässä. Lisäksi kysely jaettiin kolmessa Facebook-ryhmässä, joiden tavoitteena on yhdistää työnhakijoita ja -tarjoajia Pirkanmaan alueella.
  • Kyselyyn vastasi 41 henkilöä, joista naisia oli neljä viidesosaa ja miehiä viidesosa.
  • Vastaajista 22 prosenttia kertoi palkkansa olleen vuokratyöntekijänä parempi kuin suorassa työsuhteessa. 39 prosenttia vastaajista kertoi palkan olleen huonompi.
  • Vastaajista 59 prosenttia kertoi tehneensä vuokratyötä joko ravintola- tai kaupan alalla. 10 prosenttia vastaajista oli työskennellyt hoitoalalla.

Hoitajapula lisää vuokratyöntekijöiden määrää myös Tampereella

Tampereen terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstöpäällikkö Hanna Koivisto kertoo, että vuokratyöntekijöiden määrä hoitoalalla on lisääntynyt hieman tämän vuoden aikana.

– Jonkin verran on havaittu, että hoitajat vaihtavat työpaikkaa vuokrafirmoihin paremman palkan perässä. Ilmiö on toistaiseksi sen verran marginaalista, etten näe siinä kustannuksellista uhkaa.

Koiviston mukaan vuokratyöntekijöitä tarvitaan erityisesti ikäihmisten palveluryhmässä, jossa vakituisten työntekijöiden palkkaamisessa on haasteita.

Laboratorioalan ammattilaisia vuokraavan Pisara Labin toimitusjohtaja Tatjana Pihlajamäki sanoo vuokratyöntekijöiden määrän lisääntyneen yrityksen henkilöstöpalvelun listoilla merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Hän ei usko kuitenkaan kehityksen jatkuvan samanlaisena kovin pitkään.

– Uskon, että tulevaisuudessa työnantajat ja työntekijät tulevat kohtaamaan paremmin toisiaan terveysalalla ja tasapaino säilyy. Vuokratyö on tämän ajan trendi.