Mikä on somen rooli syömishäiriöissä?

Journalistiikan opiskelija Merike Welin haastattelee Elisa Vettenrantaa Syömishäiriöliitosta.

https://www.tuni.fi/moreenimedia/2022/10/31/syomishairio-ja-sosiaalinen-media-on-voimavaroja-vaativa-yhtalo-miten-haitalliseen-somesisaltoon-kannattaa-suhtautua/