Miten Tampereen yliopisto tukee opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia?

Tasa-arvoisen oppimisympäristön saavuttamiseksi on huomioitava muun muassa erilaiset oppimisvaikeudet, joista yksi yleisimmistä on lukivaikeus. Tampereen yliopiston saavutettavuus yhteyshenkilö Elisa Sinikallio, miten lukivaikeuden kanssa opintoja suorittavia henkilöitä tuetaan?

Jutun toimittajina olivat Ella Lintujärvi, Iiris Hämäläinen ja Minja Tornivuori. Jutun tekstiversio löytyy osoitteesta: https://tinyurl.com/9ju44b94