Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yliopistoyhteisössä

Millaista yhdenvertaisuustyötä Tampereen yliopistossa nykyään tehdään ja ketkä siihen osallistuvat? Miten asiat ovat edenneet viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, Treyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia?

Jutun toimittivat Lauri Petrell ja Hanna Havusto.
Jutun tekstiversio löytyy osoitteesta: https://tinyurl.com/4bh8psd4