Kofeiinijuomien yleisin haittavaikutus opiskelijoiden keskuudessa on kyselyn mukaan sydämentykytykset.

Kofeiinijuomat voivat tehdä hallaa mielenterveydelle – ”Runsas kofeiininkäyttö voi toimia laukaisevana tekijänä”

Moni hakee kofeiinista piristystä väsyneeseen oloon, mikä selviää yliopisto-opiskelijoille tehdystä verkkokyselystä. Runsaalla kofeiininkäytöllä on kuitenkin monia negatiivisia vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Joka viides kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokeekin kofeiinin vuoksi ahdistusta.

Kofeiinin juomisella voi olla huolestuttavia seurauksia psyykkiselle hyvinvoinnille, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Timo Partonen. Kielteisiä vaikutuksia on havaittu etenkin nuorten ja nuorten aikuisten suosimissa energiajuomissa.

– Suuri kofeiininkulutus voidaan liittää esimerkiksi runsaampaan päihteidenkäyttöön, epäterveelliseen ruokavalioon ja suurempaan riskinottoon.

Monet hakevat kofeiinista silti lisäenergiaa. Kofeiinin piristävä ominaisuus on Partosen mukaan kuitenkin vain yksi näiden juomien ainoista positiivisista puolista.

Negatiivisista puolista Partonen mainitsee myös masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden. Näistä jälkimmäinen korostuu myös Tampereen yliopiston opiskelijoille tehdyn verkkokyselyn vastauksissa. Jopa viidennes vastanneista koki kofeiinin aiheuttavan ahdistusta. Se oli toiseksi yleisin kielteinen sivuoire heti sydämentykytysten jälkeen.

– En ole koskaan opetellut juomaan kofeiinia ja jos juon sitä, se aiheuttaa minulle ahdistusta ja vapinaa sekä valvottaa, kertoo eräs kyselyyn vastanneista.

Väsymyksen siirtäminen voi johtaa kierteeseen

Suuri osa verkkokyselyn vastaajista kuluttaa kofeiinijuomia nimenomaan piristyäkseen. Yli 70 prosenttia vastanneista kokee vireystilansa kohentuvan kofeiinijuomien ansiosta. Partonen on opiskelijoiden kanssa samoilla linjoilla.

FAKTA

Kysely yliopisto-opiskelijoiden kofeiinijuomien käytöstä

  • Kysely oli avoinna 11.-25.10.2022 välisenä aikana. Kysely lähetettiin Tampereen yliopiston ainejärjestöjen sähköpostilistoille.
  • Kyselyyn vastasi 103 opiskelijaa. Heistä noin 90 prosenttia vastasi käyttävänsä kofeiinijuomia.
  • Noin puolet kyselyyn vastanneista vastasi juovansa kofeiinia muutamia kertoja päivässä. Lähes 20 prosenttia vastanneista juo kofeiinijuomia ainakin kerran päivässä.

– Kofeiinijuomilla yritetään poistaa väsymystä. Niistä haetaan virkistävää vaikutusta.

Kofeiinin juominen väsymykseen ei kuitenkaan ole A-Klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jukka Koskelon mukaan ihanteellista.

– Ei ole hyvä asia, että väsymystä ikään kuin siirretään koko ajan myöhemmäksi. Pitkään jatkuneen tilanteen myötä keho voi lähteä väsymyskierteeseen, eikä ihminen palaudu kunnolla.

Runsas kofeiininkulutus voi toisinaan johtaa jopa myrkytystilaan. Tapaukset eivät ole Partosen käsityksen mukaan kuitenkaan yleisiä.

– Kofeiinimyrkytykset ovat käsittääkseni hyvin harvinaisia. Ihminen yleensä lopettaa kofeiinin juomisen, kun juomisesta tulee selvästi huono olo ja kädet alkavat vapista.

Miten riippuvuus määritellään?

Käytön seurauksiin vaikuttaa Koskelon mukaan keskeisesti se, onko henkilö vakiintunut kofeiininkäyttäjä vai juoko hän kofeiinijuomia vain harvakseltaan.

Etenkin kahvinjuonnin yhteydessä riippuvuudesta tai koukussa olemisesta puhutaan kansankielessä varsin kevyesti. Tällöin voidaan kuitenkin miettiä, täyttyykö riippuvuuden määritelmä – haittaako kofeiinin käyttö esimerkiksi arkielämää.

Moni saattaa juoda kahvikupin vain välttääkseen juomattomuudesta johtuvan päänsäryn. Pään jomotusta voidaan kuitenkin pitää myös vieroitusoireena.

– Tässäkin tilanteessa tulee miettiä sitä, miten riippuvuus määritellään ja milloin olet oikeasti riippuvainen, Koskelo toteaa.

Moni verkkokyselyyn vastanneista opiskelijoista kuluttaa myös BCAA-juomia.

Kofeiini voi toimia laukaisevana tekijänä mielenterveysongelmille

Kofeiininkäytöllä voi Koskelon mukaan olla kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen.

– Jos taustalla on esimerkiksi mielenterveyden haasteita tai alttiutta sellaisille, ja henkilö ei ole itse tietoinen asiasta, niin runsas kofeiininkäyttö voi toimia laukaisevana tekijänä.

Koskelo ei kuitenkaan täysin allekirjoita Partosen näkemystä siitä, että kofeiinin käyttö voisi välttämättä johtaa esimerkiksi muihin riippuvuuksiin.

– Kofeiinin ja esimerkiksi päihteidenkäytön tai muiden riippuvuuteen liittyvien ongelmien välillä olevaa yhteyttä tulisi tutkia lisää, Koskelo sanoo.

Kofeiinijuomat tuovat kuitenkin monelle myös hyvää mieltä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä selviää opiskelijoille tehdystä kyselystä.

– Kahvihetki itsessään on kiva tapa hengähtää ja ottaa aikaa itselle. Usein on kyse myös sosiaalisesta hetkestä.

Jenni Liljalle aamukahvin nauttiminen on rauhallinen hetki, joka auttaa jaksamaan paremmin. Jos kahvia juo liian myöhään, se valvottaa.