Mitä hyötyä tylsistymisestä voi olla?

Journalistiikan opiskelija Tilda Väisänen haastattelee kasvatustieteiden professori Juha Hakalaa.

https://www.tuni.fi/moreenimedia/2022/11/29/sosiaalinen-media-ja-suorituskeskeinen-tyokulttuuri-estavat-meita-olemasta-luovia-asiantuntija-kertoo-miksi-tylsistyminen-on-hyva-asia/