Elina Tolonen on tutkinut käsitteiden politisoitumista.

Woke-termi jää usein epäselväksi – ”Historian merkitys jää ohueksi”

Woke-termiin voi nykyisin törmätä usein sosiaalisen median keskusteluissa tai erilaisissa journalistisissa sisällöissä. Ellei termin sisältöä ja historiaa tunne, woke voi jäädä hyvinkin abstraktiksi. Mitä merkitystä käsitteiden tuntemisella on?

Woke tarkoittaa kirjaimellisesti hereillä olemista. Elina Tolonen, joka on tutkinut digitaalista aktivismia, julkisen keskustelun polarisoitumista ja erilaisten käsitteiden politisoitumista, toteaa woken viittaavaan aktiiviseen toimintaan.

– Kyse ei ole vain passiivisesta hereillä olemisesta, vaan aktiivisesta toimimisesta sen puolesta, että erilaiset yhteiskunnalliset eriarvoistavat rakenteet voitaisiin muuttaa.

Woke ei ole käsitteenä uusi, vaikka sen merkitys onkin laajentunut ajan saatossa. Alunperin arfoamerikkalaisista yhteisöistä peräisin oleva käsite keskittyi aluksi rasismiin, mutta se on laajentunut koskemaan esimerkiksi sukupuolta ja seksuaalisuutta. Tolonen toteaa, että yhteiskunnallisessa keskustelussa woken juuret tiedostetaan heikosti.

– Historian merkitys jää ohueksi ja pelkistyy meidän nykyistä poliittista ympäristöä tyypittelevään vastakkainasetteluun.

Tulevaisuudelta Tolonen toivoo woken kriittistä ja arvioivaa käyttöä.

– Toivoisin, että asioita voitaisiin oikeasti edistää, enkä usko että se tapahtuu parhaiten vastakkainasetteluja lietsomalla.

Kuuntele keskustelu wokesta alta. Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio