Puskaradioryhmissä nostetaan esiin asioita, joita paikallislehdet eivät huomioi

Facebookin paikkakuntakohtaiset puskaradiot toimivat niin ilmoitustauluina, yhteisön kokoontumispaikkoina kuin yhteiskunnallisen keskustelun foorumeina. Selvitimme, millainen
merkitys niillä on vallan ja vaikuttamisen väylinä. Toimittajana Nea Kilpinen.

Haastateltavina olivat Puskaradio Pirkkalan ylläpitäjä Anne Ojalammi-Tervo sekä viestinnän ja median tutkimuksen professori Kaarina Nikunen Tampereen yliopistosta. Ohjelman toimittivat Nea
Kilpinen ja Jutta Kuusitaipale. Jutun tekstiversio löytyy osoitteesta https://tinyurl.com/2m2vp6sk