Osa 20: Vastavalmistuneet nopeammin töihin yhteistyöllä

Vastavalmistuneiden työllistymisen tukemisessa tarvitaan usein ihmislähtöistä lähestymistä ja rentoutta. Nopeasti töihin -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen välille.
Mitkä ovat ne avaintekijät, joiden avulla yhteistyö eri toimijoiden välillä onnistuu? Miten korkeakoulutetut löytävät sujuvammin tiensä työelämään?
Vieraana jatkuvan oppimisen asiantuntija Mira Valkonen.

Toimittaja: Hanne Vuorela

Podcastin tekstiversio: https://radiomoreeni.fi/wp-content/uploads/2023/05/Osaamisen-kehittajat_Valkonen_litterointi.pdf