Suotuisammiksi muuttuneet elinolosuhteet tuovat mukanaan uusia lepakkolajeja ja niiden kantamia tauteja. Arkistokuva: Paige Cody

Linnut ja lepakot levittävät lukuisia bakteereita ja viruksia – Ilmastonmuutos tuo uusia taudinkantajia pohjolaan

Ilmastonmuutoksen edetessä elinolosuhteet ovat yhä pohjoisemmassa suotuisia monille taudinaiheuttajille ja tauteja kantaville eläimille. Tuore tutkimus kokosi yhteen taudinaiheuttajien ja niiden isäntälajien levinneisyyttä, mikä paljasti lämpötilan ja sademäärän vaikuttavan oleellisesti taudinaiheuttajien esiintyvyyteen.

FAKTA

Mitä tutkimuksesta selvisi?

  • Nousevat keskilämpötilat luovat ihanteellisemmat elinolosuhteet tauteja kantaville linnuille ja lepakoille.
  • Nousevista lämpötiloista nauttivat esimerkiksi lintuinfluenssavirus, malaria, klamydia ja salmonella.
  • Sademäärät vaikuttavat taudinaiheuttajien levinneisyyteen. Esimerkiksi kosteikkojen lisääntyminen tarjoaa suotuisat olosuhteet tauteja levittäville hyttysille.
  • Tutkimuksen tarjoama malli selittää tautien tämänhetkistä levinneisyyttä suhteessa ilmastonmuutokseen, mutta tarkempaa tutkimusta tarvitaan muiden muuttujien vaikutuksesta.

Tuore tutkimus kokosi yhteen Euroopan-laajuisesti lähes 400 lintulajilla ja 40 lepakkolajilla esiintyviä taudinaiheuttajia. Helsingin yliopiston tutkijaryhmän tutkimuksessa tarkasteltiin 75:ttä taudinaiheuttajaa aiempien tutkimuksien datasta.

Tutkimuksen mukaan lämpötilalla ja sademäärällä on selvä vaikutus taudinaiheuttajien esiintyvyyteen. Keskeisin löydös on, että keskilämpötilan kohoaminen luo suotuisammat elinolosuhteet bakteereille ja viruksille, mutta sademärän vaikutuksessa esiintyi enemmän vaihtuvuutta. Keskimäärin voisi sanoa, että bakteerit suosivat kuumaa ja kuivaa ilmastoa, kun taas virukset suosivat kuumaa ja kosteaa.

Tutkimusryhmän lepakkoasiantuntijan Thomas Lilleyn mukaan on jo olemassa paljon näyttöä siitä, että ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja ja vaikuttaa sademääriin. Ryhmän tekemä tutkimus kokosi yhteen tietoa tautien leviämisestä näiden ilmastonmuutoksesta aiheutuvien muuttujien suhteen.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusta tautien leviämiseen pitäisi tutkia lisää

Lilleyn mukaan tutkimusryhmä tarkastelee tällä hetkellä oleellisilta vaikuttavia tekijöitä. Jos mallia tahtoisi käyttää tautien leviämisen ennustamiseen, olisi kuitenkin tarkasteltava muitakin tekijöitä kuin vain lämpötilaa ja sademääriä.

– Emme voi varmuudella kuitenkaan tietää, millaista eliöstön välistä vuorovaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt tuottavat jatkossa.

Esimerkiksi Lilley antaa lepakoiden tarvitsemat elinolosuhteet.

– Suomen kesän valoisuus ei sovi useille lepakkolajeille, eikä meillä ole riittävästi luolia, missä ne voisivat horrostaa, Lilley kertoo.

Lilleyn mukaan tilannetta täytyy tutkia lisää useampien muuttujien osalta, jotta erilaisten taudinaiheuttajien leviämistä pystyisi tarkemmin ennustamaan niitä kantavien eläinten perusteella.