Lihantuotannon vaatima pinta-ala on vahvasti luontokadon taustalla. Kuva: Stocksnap, Worldwildlife

Vegaaninen ruokavalio auttaa lajikadon vähentämisessä – ”Kasvisravinnon syöminen on ekologisesti tehokkaampaa”

Ruokavaliolla on selkeä vaikutus globaaliin lajikatoon. Suuri osa suomalaisten nykyruokavalion vaikutuksista lajikatoon on peräisin lihansyönnistä ja ravintoon liittyvästä maahantuonnista.

Valitsemalla ruokavalionsa oikein pystyy vaikutustaan globaaliin lajikatoon vähentämään huomattavasti. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksesta käy ilmi, miten suomalaisten ruokavaliossa lajikatoon vaikuttaa suuresti lihan ja erityisesti kananlihan syöminen. Lihantuotannosta aiheutuva lajikato on peräisin eläinten rehuntuotannon vaatimista metsähakkuista.

Vegaanisen ruoan ympäristöystävällisyys lihaan verrattuna riippuu Luken tutkimusprofessorin Terho Hyvösen mukaan kasvisruoan valmistamisen suoraviivaisuudesta. Lihatuotteiden valmistaminen vaatii paljon kasviravintoa, ja esimerkiksi siipikarjan ruokkimiseen käytettävän soijarehun kasvattaminen on ympäristölle haitallista.

FAKTA

Ruokavalion vaikutus lajikatoon

  • Suurimmat lajikatovaikutukset suomalaisten nykyruokavaliossa johtuvat lihatuotteista, kalasta, kaakaosta ja kahvista.
  • Vegaanisen ruokavalion lajikatovaikutus on noin 30 prosenttia suomalaisten nykyruokavalion vaikutuksesta.
  • Suomalaisen ruokavalion sisältämien tuotteiden tuotantoon käytetystä pinta-alasta noin puolet sijaitsee Suomessa.
  • Suomalaisen ruokavalion haitallinen vaikutus lajikatoon liittyy 85-prosenttisesti tuontiin.

– On ekologisesti tehokkaampaa, jos ihmiset syövät suoraan kasvisravinnon.

Maahantuonti ongelmien taustalla

Suomalaisen ravinnontuotannon vaikutus globaaliin lajikatoon on kuitenkin maailmanlaajuisesti verrattuna vähäistä. Suomalaisten haitallinen vaikutus lajikatoon on jopa 85-prosenttisesti peräisin tuonnista.

Liharavintoon liittyvän tuonnin lisäksi on Hyvösen mukaan hyvä muistaa kahvin ja kaakaon tuonnin suuri osuus Suomen vaikutuksesta lajikatoon.

Kotimaisen ruoantuotannon vähäinen lajikatovaikutus selittyy Hyvösen mukaan sillä, että ainoastaan Suomelle kotoperäisiä lajeja ei ole.

Hyvösen mukaan ruoan tuottaminen kotimaisesti olisi hyvä keino vähentää Suomen osallisuutta globaaliin lajikatoon. Kotimaisen lihatuotannon vaikutuksia lajikatoon voisi vähentää esimerkiksi korvaamalla siipikarjatuotannossa käytettävä soijarehu kotimaisilla palkokasveilla.