THL:n tutkimuksen maahanmuuttajista yli puolet työllistyi tuttavien kautta, tai ottamalla suoraan yhteyttä työnantajaan. Kuva on Pixabayn kuvituskuva.

Vain harva maahanmuuttaja työllistyy TE-toimistojen kautta – töitä saa kysymällä työnantajalta itse

Sosiaaliset verkostot ja oma aktiivisuus ovat ulkomaalaistaustaiselle työnhakijalle valttia suomalaisilla työmarkkinoilla.

Maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa tehokkaimmin kysymällä töitä suoraan työnantajalta, ja moni saa töitä ystävien tai tuttavien kautta. Näihin tuloksiin päätyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), kun se tutki maahanmuuttajien työllistymisväyliä Suomessa vuosina 2018–2019.

28 % tutkimukseen vastanneista työllistyi kysymällä suoraan työantajalta, kun taas TE-toimistojen kautta työllistyi vain viisi prosenttia.

THL:n vierailevan tutkijan Manu Jalosen mukaan ei tiedetä, miksi tutkimuksen osallistujista niin harva työllistyi TE-toimistojen kautta. Hän pitää mahdollisena, että osallistujat ovat saaneet TE-toimistoilta tukea ja neuvoja työnhakuun, vaikka lopullinen työllistyminen on tapahtunut muuta kautta.

 

THL:n suunnittelijan Sanna Nykäsen mukaan maahanmuuttajat ovat korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia sekä motivoituneita ja kyvykkäitä työntekoon. Tutkimuksesta ei selviä, miksi suoraan työnantajalta kysyminen on ollut yleisin tapa saada töitä. Jalosen mukaan yksilön aktiivisuus työnhaussa tuottaa usein hyviä tuloksia.

– Ehkä työmarkkinat ovat menossa yhdenvertaisempaan suuntaan. Kun näin moni tutkimuksen vastaajista sai työpaikan itse kysymällä, on se viesti siitä, että työpaikat ovat kaikkien saatavilla, toteaa Jalonen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että eri maista lähtöisin olevien työllistymisväylät vaihtelevat. Virosta lähtöisin olevat työllistyivät ystävien ja tuttujen kautta muita taustaryhmiä useammin.

Tutkimuksessa ei selvitetty syy- ja seuraussuhteita, mutta Jalonen arvelee, että virolaistaustaiset ovat ehtineet luoda paljon Suomesta lähtömaahan yltäviä verkostoja, koska Virosta on tultu Suomeen työn perässä jo vuosikymmeniä.

– Tämä tutkimus on hyvä tarkastelemaan nykytilannetta, mutta jos halutaan saada vastauksia spesifeihin asioihin, niin pitäisi ehdottomasti tehdä jatkotutkimusta siitä, mitkä tekijät milläkin tavalla työllistymiseen vaikuttavat.