Miten luokkanousu vaikuttaa vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin?

Miten luokkaerot ilmenevät Suomessa? Periytyykö yhteiskuntaluokka vanhemmalta lapselle? Entä, mitä tapahtuu, kun lapsi nousee ylempään luokkaan kuin vanhempansa?

Toimittaja Julia Raatikainen haastattelee tietokirjailija Katriina Järvistä.

Kuva: Katriina Järvisen arkisto

Haastattelusta on saatavilla myös tekstiversio: https://moreenimedia.fi/wp-content/uploads/2023/09/litterointi_juliaraatikainen.pdf