Lääkekuljetusrobotti voi olla muutaman vuoden päästä yleinen näky sairaalan käytävillä. Kuva: Tampereen yliopisto

Lääkerobotti päästettiin vaeltamaan Taysin käytäville – näin se otettiin vastaan

Robottikokeilu sai positiivisen vastaanoton sairaalan henkilökunnalta. Jatkossa tutkijat aikovat tehdä uusia kokeiluja laitteen parantamiseksi.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) otettiin muutamaksi päiväksi testikäyttöön lääkekuljetusrobotti. Sen tarkoituksena on kuljettaa lääkkeitä sairaala-apteekista eri osastoille, kun tavallisesti työtehtävä kuuluu sairaalan henkilökunnalle.

– Tarkoituksena on vähentää sairaalan työntekijöiden taakkaa ja suunnata heidän aikaansa ja resurssejaan muualle, tärkeämpiin tehtäviin, kertoo tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston lehtori Aino Ahtinen.

Kokeilussa testattiin, kuinka robotti sulautuu osaksi sairaalan päivittäistä toimintaa ja kuinka logistiikkahenkilökunta suhtautuu siihen. Lisäksi kokeilussa haluttiin selvittää, onko robotti helppokäyttöinen ja miten sen vuorovaikutus henkilökunnan kanssa toimii.

– Tutkimuksen tulokset olivat silmiä avaavia ja ajatuksia herättäviä. Mitään yllättävää ei ilmennyt, mutta robotin käytettävyys ja ymmärrettävyys nousivat keskeisimmiksi tutkimuksen aiheiksi, Ahtinen sanoo.

Lääkerobotti
Taysissa kokeilussa ollut lääkerobotti kulkee automaattisesti osastoilta toisille. Sen sivussa olevat numeroidut luukut avautuvat sen perille saavuttua, kun ihminen avaa ne. Kuva: Tampereen yliopisto

FAKTA

Lääkekuljetusrobotin pilottitutkimus

  • Kyseessä on vuonna 2023 kesällä testikäyttöön otettu robotti, joka jakaa lääkkeitä sairaalan sisällä.
  • Tutkimuksessa tutkittiin, kuinka robotti integroituu osaksi sairaalan päivittäistä toimintaa. Robotin testivaihe suoritettiin sairaalassa kaksipäiväisessä käyttäjätutkimuksessa.
  • Robotin toiminnassa esiintyi esimerkiksi viestinnällisiä ongelmia, jotka aiotaan korjata ja kehittää.
  • Tutkimuksen teki AI Hub Tampere yhdessä Ceterion ja Tuomi Logistiikan kanssa. Tampereen yliopistolta mukana kehittelyssä olivat Aino Ahtinen ja Aparajita Chowdhury informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Toimivuudessa vielä ongelmia, kokeiluja jatketaan

Ihmisen ja robotin välisiä kohtaamisia tutkittiin kaksipäiväisessä kokeilussa viime kesänä. Kokeilun lisäksi henkilökunnalle tehtiin ryhmähaastatteluja, joissa selvitettiin robotin ja ihmisen välistä suhdetta sekä robotin toimivuutta ja käytännöllisyyttä sairaalaympäristössä.

– Henkilökunta tykkäsi lääkerobotista ja heidän mielestään siitä voi olla paljon hyötyä tulevaisuudessa, kunhan sitä kehitetään, Ahtinen kommentoi.

Tutkimuksessa esiin nousseita huolenaiheita olivat muun muassa robotin viestintä ja liikkuvuus. Erityisesti robotin kääntymissignaalien ymmärtäminen aiheutti testihenkilöille päänvaivaa. Sairaalan henkilökunnan mielestä selkeät liikennesäännöt käytävillä ja ohjeistukset kriisitilanteessa toisivat varmuutta ja luottoa lääkekuljetusrobottiin.

– Seuraavaksi haluaisimme testata robotin vuorovaikutusta muun sairaalahenkilökunnan ja potilaiden kanssa. Esimerkiksi sairaanhoitajien mielipide robotista kiinnostaa. Näin pystymme kehittämään tulevaisuudessa tätä jopa oikeaan, päivittäiseen käyttöön, Ahtinen toteaa.