Työkyvyttömyyseläkettä haetaan yhä nuorempana ja mielenterveysongelmat ovat yhä useammin syy eläkkeen hakemiseen. Kuvaaja: Xavier Sotomayor/StockSnap

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on vähentynyt ja keski-ikä on laskenut – ”Hylkäyksiä tulee nykyisin useammin”

Suurten ikäluokkien työkyvyttömyyseläkettä saaneet ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle ja monet uudet työkyvyttömyyseläkkeen saajat ovat nuoria. Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään myös aiempaa vähemmän.

Vuonna 2020 työkyvyttömyyseläkkeen saajia oli alle 200 000, kun taas kymmenen vuotta aiemmin saajia oli jopa 270 000. Työkyvyttömyyseläkkeen saajia on siis noin neljäsosa vähemmän. Keskeisin syy laskuun on suurten ikäluokkien siirtyminen vanhuuseläkkeelle, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta tutkimuksesta.

Erikoistutkija Mikko Laaksosen mukaan yksi työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrän laskua selittävä tekijä on myös se, että työkyvyttömyyseläkkeitä on myönnetty vähemmän uusille hakijoille.

– Työkyvyttämyyseläkkeitä haetaan vähemmän, mutta myös hylkäyksiä tulee nykyisin useammin.


Laaksosen mukaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen kriteerit eivät ole keskeisesti muuttuneet, mutta työelämä ja olosuhteet puolestaan ovat. Teknologian kehitys on muuttanut useita työnkuvia, ja monen ammatin fyysinen työ on vaihtunut kognitiivisesti raskaammaksi. Tutkimuksessa selvisi myös, että mielenterveyssyistä haettujen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on noussut.

– Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisessä arvioidaan sitä, mikä on yksilön olosuhteiden ja työelämän kokemuksen puitteissa kohtuullista. Kohtuullisuuden arviointiin kuitenkin vaikuttaa myös ajan ja maailman muuttuminen, mikä näkyy kyllä jo pitkällä aikavälillä vaikuttavana tekijänä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2010-luvun aikana kasvava määrä nuoria, mutta ei laisinkaan samaan tahtiin kuin suurten ikäluokkien edustajia poistui työkyvyttömyyseläkkeen saajista.

Lisäksi määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet. Kun työkyvyttömyyseläkkeellä ei olla enää vanhuuseläkkeelle tai kuolemaan asti vaan palataan aiempaa useammin työelämään, se vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeen saajien keski-iän laskemiseen.