Pelkkä talon tuuletus ei välttämättä riitä sen viilentämiseen kovalla helteellä.

Helteet aiheuttavat Suomessa yli sata kuolemaa joka vuosi – tutkimuksen mukaan määrä voi kasvaa, jos tukahduttavan kuumia taloja ei saada viilennettyä

Asiantuntijan mukaan rakennusten ylilämpenemistä voidaan torjua esimerkiksi ilmalämpöpumppujen avulla.

Talojen ylilämpeneminen on merkittävä terveysuhka ihmisille, selviää Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Filha ry:n toteuttamasta tutkimuksesta. Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Juha Jokisalo sanoo, että liika kuumuus voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia ihmisille.

– Liian suuri lämpötila voi vaikuttaa negatiivisesti nukkumiseen ja unenlaatuun, mikä vaikeuttaa työntekoa ja opiskelua. Osalle väestöstä voi tulla vakaviakin terveysongelmia.

Tutkimuksen mukaan ylilämpeneminen on merkittävä terveysuhka erityisesti yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaissairaille. Helleaallot aiheuttavat vuosittain Suomessa noin 110 kuolemaa ja 170 sairaalahoitojaksoa. Määrät voivat olla tulevaisuudessa paljon suurempia, mikäli tilanteeseen ei puututa.

FAKTA

Rakennusten ylilämpeneminen uhkaa ikääntyneitä

  • Asuinrakennuksissa huonelämpötilan tulisi olla käytön aikana alle 32 °C.
  • Vuosina 2009–2018 helteen takia aiheutui 1304 kuolemaa ja 2113 sairaalahoitojaksoa.
  • Vuoteen 2080 mennessä helteet tulevat mahdollisesti aiheuttamaan 6–7 kertaa enemmän kuolemia kuin nyt.
  • Ilmalämpöpumppujen asentaminen kaikkien yli 65-vuotiaiden taloihin ehkäisisi 95 prosenttia helteen aiheuttamista sairaalahoitojaksoista.

Ilmalämpöpumput tärkeässä roolissa

Jokisalon mukaan passiivinen auringonsuojaus ja tuuletus eivät välttämättä riitä talon viilentämiseen kovalla helteellä. Hän sanoo, että kuumuutta voidaan torjua esimerkiksi kaihtimien tai auringonsuojakalvojen avulla.

Lisäksi ilmalämpöpumpuilla on iso rooli talojen aktiivisessa jäähdyttämisessä. Tutkimuksesta käy ilmi, että jos jokaisella yli 65-vuotiaalla olisi kodissaan ilmalämpöpumppu, peräti 55 prosenttia helteen aiheuttamista kuolemista saataisiin estettyä.

Jos talojen ylilämpenemiseen ei reagoida, vuonna 2050 kuumuuden aiheuttamien kuolemien määrät voivat olla pahimmassa tapauksessa 3–4 kertaa suurempia kuin nykyään. Jokisalon mukaan maapallon keskilämpötilan kasvaessa rakennusten ylilämpenemisen torjumisen merkitys korostuu.

– Ei ole merkkiä siitä, että tilanne helpottuisi. Siksi ylilämpenemisen torjumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota.