Kangiannorpat elävät Ilulissatin jäävuonossa Länsi-Grönlannissa. Kuva: Unsplash.

Länsi-Grönlannista on löytynyt uusi norppalaji – kangiannorpat elävät jäävuonossa ympäri vuoden

Uuden norppalajin löytyminen korostaa tutkimuksen tärkeyttä arktisten alueiden lajinsuojelussa. Ilmastonmuutos ja metsästys uhkaavat kangiannorppien pientä populaatiota.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt uudenlaisen norppalajin Unescon maailmanperintökohteesta Ilulissatin jäävuonosta Grönlannista. Tämä norppa erottuu muista isommalla koollaan ja erilaisella turkin värityksellä. Kangiannorppien populaatioon kuuluu vain muutama tuhat yksilöä.

Tutkimusta tekemässä olleen Helsingin yliopiston tutkijan Ari Löytynojan mukaan löydös on merkittävä, sillä tutkimusta voidaan hyödyntää lajin suojelemisessa.

– Tämä tutkimus on todistusaineistona lajin erityisyydestä, ja sitä voidaan hyödyntää metsästyksen rajoittamisessa.

Vertailussa kangiannorpan (vas.) ja tyypillisen arktisen norpan (oik.) nahka. Kuva: Greenland Institute of Natural Resources.

Kangiannorpat elävät jäävuonossa ympäri vuoden. Viime vuosina Grönlannin sää on ollut poikkeava, joten Ilulissatin vuonon jäävuoret ovat jääneet pieniksi ja kulkeutuneet sieltä pois. Tämä on lisännyt metsästystä alueella.

– Löydöksen ajankohta on tästä syystä merkittävä. Suojelu on erittäin tärkeää juuri nyt, kun metsästäjät pääsevät kulkemaan norppien elinalueella paremmin, Löytynoja kertoo.

FAKTA

Kangiannorpat ovat muita arktisia norppia isompia

  • Tutkimuksessa käytettiin telemetriapaikannusta ja ilmakartoitusta kangiannorppien paikallistamiseen ja populaation koon selvittämiseen.
  • Norppien geeniperimää tutkittiin genomisekvensoinnilla. Tästä selvisi, että kangiannorpat ovat eriytyneet muista norpista yli satatuhatta vuotta sitten.
  • Kangiannorpat ovat kookkaampia kuin muut arktiset norpat, ja lisäksi niiden turkin kuviot ja väritys ovat erilaiset.

Paikallisuus korostuu tutkimuksen teossa

Grönlantilaiset metsästäjät ovat huomanneet kangiannorppien erilaisuuden jo kauan sitten ja kutsuneet niitä nimellä ”Kangiat” eli kangialaiset paikallisen alueen mukaan. Metsästäjien havainnot johtivat tutkimuksen käynnistämiseen.

Löytynojan mukaan tällainen paikallisilta tuleva informaatio on tieteelle tärkeää. Lisäksi paikalliset tutkijat ovat olleet keskeisesti mukana tutkimuksen teossa: he ovat päässeet operoimaan norppien elinalueilla ja esimerkiksi keräämään näytteitä tutkimusta varten.

Arktisten merialueiden luontoa on tutkittu melko vähän, sillä se on vaikeasti saavutettavaa eikä niin lajirikasta kuin lämpimämmillä alueilla. Löytynoja muistuttaa kuitenkin siitä, että myös arktisilla alueilla on lajien monimuotoisuutta, ja Grönlannissa on vielä monia erityisiä alueita tutkimatta.

OIKAISU 31.10.2023: Jutussa korjattu norppalajin nimi oikeaksi, kangiannorpaksi. Aiemmin jutussa käytettiin kaikkiin norppiin viittaavaa kiehkuraishyljetermiä harhaanjohtavasti kerrottaessa tästä löytyneestä lajista.