Helmisalia koristavat erilaiset hengellisyyttä esille tuovat esineet.

Toivo edesmenneen läheisen kohtaamisesta saa ihmiset suuntaamaan meedion luokse – tilaisuuksista haetaan lohtua ja vastauksia elämän taitekohdissa

Pirkanmaan Henkinen Kehitys ry:n toimintaan kuuluvat spiritualistiset meediotilaisuudet, joissa henkien uskotaan lähettävän viestejä paikalle saapuneille läheisilleen.

Pirkanmaan henkisen kehityksen Helmisalissa valmistaudutaan meediotilaisuuden alkuun. Pienehkön huoneen takaosassa sijaitsee alttarimainen pöytä, jota yhdessä enkelipatsaan kanssa koristavat värikkäät kivet. Taustalla tunnelmaa luo meditatiivinen musiikki.

Riveihin asetellut tuolit alkavat täyttyä ihmisistä. Osa hiljentyy keskittyneesti, osa käyttää viimeiset tilaisuutta edeltävät minuutit vierustoverin kanssa rupatteluun ja kuulumisten vaihtamiseen. Pian meedio Satu Avélin astelee ihmisten eteen, ja tilaisuus on valmis alkamaan.

Satu Avélin on kerännyt kokemusta meediona kahdeksan vuoden ajan.

Meediotilaisuudet ovat spiritualistisia tapahtumia, joissa osallistujien uskotaan saavan viestejä henkimaailmaan siirtyneiltä läheisiltään meedion välityksellä. Spiritualismia määrittävät usko henkimaailman olemassaoloon sekä sielun kiertokulkuun. Meedion tehtävä on keskeinen, sillä spiritualistisen opin mukaan vain hän pystyy muodostamaan yhteyden henkimaailmaan.

Tällä kertaa paikalle on saapunut noin kahdenkymmenen henkilön joukko, josta löytyy sekä vanhempaa että nuorempaa osallistujaa. Paikalla on lisäkseni kolme muuta ensikertalaista, jotka otetaan huomioon ohjein ja kannustuksin tilaisuuden avaavassa puheessa.

Kolmannella penkkirivillä istuu Anne Linden, joka kertoo kulkeneensa hengellisissä tapahtumissa noin kymmenen vuoden ajan. Hänen kohdallaan äidin kuolema oli elämänmuutos, jonka synnyttämiin kysymyksiin hän lähti etsimään vastauksia spiritualismin avulla.

Suomen spiritualistisen seuran vuonna 1946 perustanut Helmi Krohn on saanut Helmisalissa paikan spiritualistien kaksi maailmaa -tunnuksen vierestä.

Henkiä kuvaillaan ja tunnistetaan

Aluksi Avélin käy lyhyesti läpi tilaisuuden kulkua ja ohjeita, minkä jälkeen ollaan valmiita aloittamaan kontaktin hakeminen henkimaailman kanssa.

– Nyt näen vanhan naisen, jolla on paksut harmaat hiukset. Luonteeltaan häntä pidettiin hyvin määrätietoisena persoonana, Avélin aloittaa ensimmäisen hengen kuvailun.

Tavallisesti Avélin jatkaa hengen kuvailua kunnes joku osallistujista tunnistaa sen omaksi läheisekseen. Joskus piirteet ovat täsmällisiä. Ne voivat kuvata esimerkiksi hengen entistä asuinpaikkaa, vaatteita tai luonteenpiirteitä. Toisinaan ne kuitenkin ovat symboleihin verhoiltuja, ja tunnistamisessa saattaa mennä pidempään.

Tällä kertaa erään osallistujan varovainen, mutta päättäväinen kädennosto kuitenkin osoittaa, että henki on tunnistettu nopeasti. Osallistuja kokee kyseessä olevan hänen edesmennyt isoäitinsä, joka pääsee nyt Avélinin välityksellä kertomaan oman näkemyksensä lapsenlapsensa ristiriitaisesta elämäntilanteesta.

Välillä henkien koetaan tarjoavan apua läheistä askarruttaviin henkilökohtaisiin ongelmiin, mutta ne voivat antaa myös vaatimattomia ja yksinkertaisia kommentteja. Kuvaillut viestit onnistuvat tuomaan tilaisuuteen myös huumoria, jolloin iloiset naurunremahdukset luovat kontrastia muuten hiljaiselle ja rauhalliselle ilmapiirille.

Avélinin olemus pysyy viestejä välittäessä luonnollisena, eikä tilaisuuden läpi vieminen vaadi häneltä ulkoisia ponnisteluja. Yleisö seuraa rauhallisena, mutta on valmis vuorovaikuttamaan meedion kanssa. Vahvat tunteenpurkaukset jäävät päivän tilaisuudessa kokematta, vaikka Avélinin mukaan esimerkiksi itkuisuus on yleistä.

Liljankukka on spiritualistinen symboli.

Ilmapiiri vetää kävijöitä puoleensa

Avélin itse kertoo olleensa hengellinen ihminen koko ikänsä ja työskennelleensä meediona viimeiset kahdeksan vuotta. Hänen mukaansa ihmiset tulevat tilaisuuksiin etsimään elämänohjeita ja lohtua. Toisinaan myös skeptisesti hengellisyyteen suhtautuvia osallistujia löytyy, mutta he ovat Avélinin mukaan tervetulleita.

– Mielestäni skeptisyys on tervettä, olenhan itsekin joutunut aikanaan miettimään hengellisyyttä ja sitä, miten se resonoi minua. Toivon silti, että kaikki tulisivat tilaisuuksiin avoimin sydämin eivätkä häiritsisi sen kulkua.

Tilaisuus tulee päätökseensä sovittuun tapaan puolitoista tuntia sen alkamisesta. Puheensorina täyttää jälleen huoneen, ja osallistujat ryhtyvät yhdessä järjestäjien kanssa purkamaan penkkirivejä ja asettelemaan huonekaluja niiden tilaisuutta edeltäneeseen järjestykseen. Osa kävijöistä poistuu pian tilaisuuden päättymisen jälkeen, mutta toiset jäävät vielä vaihtamaan sanoja salin eteistilaan.

Keskustelua käydään päivän kokemuksesta. Anne Linden ei tällä kertaa saanut yhteydenottoa henkimaailmasta, mutta tilaisuus kantoi hedelmää muilla tavoilla.

Meediotilaisuudet ovat antaneet Anne Lindenille vastauksia äidin kuoleman synnyttämiin kysymyksiin.

Katja Krigsmanilla sen sijaan tärppäsi, kahdestikin. Hän kertoo Meedion välittäneen viestin hänen kummitädiltään ja serkultaan. Saamiaan viestejä Krigsman kuvailee omaan elämäntilanteeseensa osuviksi. Hän kertoo olleensa aktiivinen hengellisessä toiminnassa jo kaksikymmentä vuotta.

Linden ja Krigsman ovat samaa mieltä kertoessaan, miten meediotilaisuuksien anti ei rajoitu pelkästään siihen, että saa itse viestin henkimaailmaan siirtyneeltä läheiseltä. Linden tiivistää tilaisuuksien merkityksen oivallisesti.

– Viestin saaminen on aina kiva juttu, mutta nautin myös siitä, kun muut saavat iloita ja heidän uskonsa vahvistuu. En koskaan lähde tilaisuuksiin pelkästään viestin saamisen, vaan myös mukavan ilmapiirin takia.