Lotta ja Siiri eivät ole huolissaan alansa naisvaltaisuudesta, mutta se pistää miettimään.

Ammatit jakautuvat edelleen sukupuolten mukaan Suomessa – “Ajattelen sen olevan seurausta historiallisesta rakenteesta”

Suomessa on yhä "naisten ja miesten töitä". Moreenimedian gallupin vastaajat pohtivat sukupuolten merkitystä työelämässä.

Suomessa on ollut pitkään tyypillistä, että nais- ja miesoletetut suuntaavat tiettyihin ammatteihin. Nykypäivänä Suomi on Euroopan kärkimaita, kun puhutaan työelämän segregaatiosta eli sukupuolen mukaisesta eriytymisestä. Kysyimme opiskelijoilta, ovatko he huomanneet heidän alansa olevan mies- tai naisoletetuista painottuva ja ovatko he huolissaan jakautumisesta.

Gallupiin vastanneista kolme neljästä koki olevansa sukupuolen mukaan määräytyvällä alalla.

Luokanopettajaksi opiskelevat Lotta ja Siiri toteavat alansa olevan naisoletetuista painotteinen ja pohtivat sen syitä.

– Naiset ovat yleensä olleet opettajia, joten luulen, että painotus tulee sieltä historiasta, Lotta sanoo.

Siiri pohtii sitä, että koska ala on niin naisvaltainen, se voi nostaa muiden kynnystä hakea alalle.

 

Maantiedettä opiskeleva Inka Oksanen pitää huolestuttavana sitä, jos sukupuolten välistä jakautumista ei pyritä tasoittamaan aktiivisesti tulevaisuudessa.

 

Tulevat luokanopettajat Lotta ja Siiri ovat yhtä mieltä siitä, ettei alan naisvaltaisuus toisaalta ole huolestuttavaa, mutta se on silti miettimisen arvoista.

 

Historiaa opiskeleva Eemeli Solonen ei pidä alaansa nais- tai miesoletetuista painotteisena.

Kuuntele gallup tästä:

Lue gallup tästä.

Lue aiheesta lisää tästä.