Linnan kirjaston palauteseinällä terveisiä kampuksella vierailleelta vauvalta, Heimo Pohjalahdelta.

Kysely: Yliopiston tilat soveltuvat huonosti perheellisille opiskelijoille

Treyn kyselyyn vastanneet opiskelijat toivovat perheystävällisiä tapahtumia ja virikkeitä lapsille. Palautetta ei ole kantautunut vielä keskustakampuksen tilapalveluille.

Tampereen ylioppilaskunta Trey toteutti syyskuussa perheellisille opiskelijoille kyselyn, johon vastasi 192 opiskelijaa. Kyselystä tulee ilmi perheellisten opiskelijoiden tarve lapsiystävällisille tapahtumille ja paremmille lastenhoitotiloille sekä tiloista tiedottamiselle.

Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl laati perheellisten opiskelijoiden tukemiseksi oppaan, jota käytettiin kyselyn pohjana. Suomen kaikista yliopisto-opiskelijoista perheellisiä on 12,7 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 16 000:ta opiskelijaa.

Enemmistö Treyn kyselyyn vastanneista opiskelee keskustakampuksella, ja puolella vastaajista on alle kouluikäisiä lapsia. Noin viidennes koki, ettei heidän ole ollut helppoa osallistua opetustilanteisiin lapsen kanssa. Kyselyssä nousi esiin myös toive siitä, että lastenhoitoon varatuista tiloista sekä mahdollisuudesta tuoda lapsi mukaan kampukselle löytyisi tietoa.

Tällä hetkellä listausta lastenhoitoon varatuista tiloista ei ole ja yliopiston tilojen koetaan soveltuvan huonosti perheellisten opiskelijoiden tarpeisiin.

Päätalon A-osassa sijaitsevaan lastenhoitotilaan ja leikkihuoneeseen johdattava kyltti.

Opiskelijoilta toivotaan palautetta ja ehdotuksia

Palvelupäällikkö Saana Raatikainen tila- ja kiinteistöpalveluista kertoo, että palautetta lapsille varatuista tiloista tai tarpeista ei ole vielä tullut. Korkeakoulujen yhdistämisen sekä koronavuosien jälkeen tilaa ja aikaa pohtia uusia avauksia on tullut vasta hiljattain. Raatikaisen mukaan saavutettavuustietoutta on tänä vuonna parannettu ja tietoa lastenhoitoon varatuista tiloista voitaisiin sovittaa samaan yhteyteen.

– Jos tarpeita tunnistetaan, ne käydään läpi. Muutoksia tehdään harkinnan ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin erilaisia käyttäjiä ja yhteisöä.

Treyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia yhtyy siihen, että kaistaa on vapautunut vasta tänä vuonna enemmän opiskelijoiden edunvalvonta-asioille. Viiden vuoden ajalle mahtuvat Treyn toiminnan käynnistäminen uudessa organisaatiossa sekä koronavuodet.

Tällaisiin konkreettisiin, helposti toteutettaviin juttuihin pyritään tietenkin vastaamaan nopeahkossa aikataulussa, esimerkiksi kun kyseessä on vaikka värikyniä ja paperia.

Laura Kaipia

Kaipia ei muista, että perheellisiltä opiskelijoilta olisi tullut yhteydenottoja nyt ilmenneistä teemoista ennen kyselyä, mutta tarve tällaiselle kartoitukselle oli tiedossa. Ylioppilaskunnassa innostuttiin heti kyselyssä esiin nousseista ehdotuksista. Esimerkiksi ehdotus lainattavista virikkeistä lapsille otettiin avoimin mielin vastaan.

– Tällaisiin konkreettisiin, helposti toteutettaviin juttuihin pyritään tietenkin vastaamaan nopeahkossa aikataulussa, esimerkiksi kun kyseessä on vaikka värikyniä ja paperia.

Kyselyn vastauksissa toivottiin myös perheystävällisiä opiskelijatapahtumia. Opiskelijatapahtumista suurin osa on ainejärjestöjen järjestämiä, jolloin perheystävällisten tapahtumien järjestäminen on ainejärjestöjen resurssikysymys. Ylioppilaskunta pyrkii lisäämään tietoutta siitä, millaisia perheystävälliset tapahtumat voisivat esimerkiksi olla.

Opintojen joustavuus ja etäopiskelun mahdollisuudet nousivat kyselyssä merkittävinä toiveina, mutta niihin Trey ei voi suoraan vaikuttaa, sillä niistä asioista vastaa yliopisto. Ylioppilaskunta ajaa perheellisten opiskelijoiden etua välittämällä tiedon kyselyn tuloksista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS), Tampereen kaupungille ja yliopistolle.

Lue täältä mitä mieltä Tampereen yliopistossa ollaan lapsista kampuksilla.