Tampereella joukkoliikenne yhdistää eri kaupunginosia, ihmisiä ja useita korkeakoulukampuksia.

Toimiva joukkoliikenne on opiskelijoille erityisen tärkeää – näin kaupunki huomioi opiskelijat joukkoliikenteen suunnittelussa

Opiskelijat näkevät joukkoliikenteessä hyvä puolia, mutta myös kehitettävää. Opiskelijoiden huomioiminen joukkoliikenteessä on merkittävä osa Tampereen vetovoiman ylläpitoa, kaupunkiseudun joukkoliikennejohtaja tiivistää.

Tampere on Suomen mittakaavassa suurikokoinen opiskelijakaupunki, joten myös sen joukkoliikenteen on kehityttävä matkustajamäärien kasvaessa.  Moreenimedian gallupkyselyssä opiskelijat nostivat itselleen merkittäviksi tekijöiksi joukkoliikenteen edullisuuden ja tiheän liikennöinnin. Kehitettävää vastaajat löysivät yöajan vuorojen määrästä ja lippujen hinnoista.

Joukkoliikennejohtajan mukaan opiskelijat huomioidaan monin keinoin

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan mukaan liikenteen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota Tampereen asemaan opiskelijakaupunkina.

– Tampereella joukkoliikenteen ikäryhmät on rakennettu niin, että vasta yli 25-vuotiaat ovat aikuisia. Tällainen ikärajamuutos on aikanaan tehty pitkälti sen takia, että saadaan opiskelijat pääosin muiden nuorten kanssa joukkoliikenteen piiriin.

Periviidan mukaan ratkaisu ei ole kovinkaan yleinen muissa suurissa kaupungeissa. Sillä on pyritty vähentämään myös alennusryhmiin liittyvää byrokratiaa.

Tärkeää kuitenkin on, että pidämme joukkoliikenteen vuorotarjonnan kilpailukykyisenä ja hinnat kohtuullisina.

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön uusi kerrostalo rakentuu Hippoksen raitiovaunupysäkin läheisyyteen.

Gallupissa haastatellut totesivat joukkoliikenteen voivan olla merkittävä tekijä opiskelija-asuntoa etsiessä. Esimerkiksi ratikkareitti vetää rakentamista puoleensa, ja ainakin Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS rakentaa uusia asuntoja parhaillaan Hippokseen, ratikkayhteyksien ääreen.

– Kun se työpaikka, tai tässä tapauksessa opiskelupaikka on tiedossa, asunto pyritään valitsemaan niin, että sinne liikkuminen vaikkapa nyt joukkoliikenteellä on sujuvaa, Periviita pohtii.

Opiskelijoiden Nysselle jättämä palaute ei juuri erotu muusta ikäryhmästä 

Joukkoliikennelautakunnalle kantautunut opiskelijapalaute on Periviidan mukaan ollut linjassa muilta asiakkailta saadun palautteen kanssa.

– Palautetta tulee toki säännöllisesti kuten muillakin matkustajaryhmillä. En kuitenkaan tunnista, että opiskelijat olisivat ryhmä, joka jättäisi erityisen paljon palautetta.

Opiskelijoiden joukkoliikennetyytyväisyyteen vaikuttaa Periviidan näkökulmasta myös ainakin palvelutarjonta eli se, kuinka hyvin mitäkin aluetta jo olemassa olevat linjat palvelevat.

– Ykkösprioriteetti varmaan on, että opiskelija pääsee asumaan lähelle opinahjoaan. Veikkaan kuitenkin, että hyvät joukkoliikenneyhteydet tulevat heti toisena, hän pohtii.

Tampereen raitien punainen vaunu lähestyy Tullin pysäkkiä liikeessä, vaunu piirtyy lähes liikeviivoiksi. Pysäkillä muutama matkustaja odottelemassa.
Tullin raitiovaunupysäkki on opiskelijoiden suosiossa yliopiston keskustakampuksen läheisyyden vuoksi.

Hintojen nousu ja hallituksen aikeet joukkoliikenteen tukien leikkaamiseksi ovat johtaneet monella kaupunkiseudulla paineisiin nostaa lippujen hintoja.
Mitä joukkoliikennelautakunta aikoo tehdä, jotta joukkoliikenne saadaan pidettyä opiskelijoita houkuttelevana vaihtoehtona myös jatkossa, vaikka lippujen hinnat nousisivat?

– Hinnoittelun osalta pyrimme pitämään joukkoliikenteen kilpailukykyisenä kaikille asiakkaillemme. Sitä en nyt osaa erityisesti opiskelijoihin kohdistaa. Jos taloudessa on tiukkaa ja yhteiskunnan tuki eli subventio vähenee, pyrimme toimimaan aina niin, että palveluja ei vähennettäisi.

Tämä tarkoittaa Periviidan mukaan sitä, että talouden tasapainottaminen hoidetaan mieluummin hinnannostojen kuin vuorojen vähentämisen keinoin.

– Tärkeää kuitenkin on, että pidämme joukkoliikenteen vuorotarjonnan kilpailukykyisenä ja hinnat kohtuullisina, hän kiteyttää.

Lue lisää opiskelijoiden joukkoliikennetuntemuksista Moreenimedian gallupista täältä.