Opetuksen pelillistäminen voi auttaa oppimaan vaikeita kokonaisuuksia, kuten talousasioita.

Pelaamisesta on tutkitusti hyötyä – lapsuuden roolikokemuksilla voi olla vaikutusta työelämään asti

Opetuksen pelillistämisellä on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimiseen. Peleistä voi olla apua vaikeiden asioiden oppimisessa.

FAKTA

Roolikokemusten vaikutusta tutkittiin yrityskylässä

  • Tampereen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin lasten roolikokemusten vaikutusta työelämään asennoitumiseen.
  • Tutkimus osoittaa, että jopa yhden koulupäivän mittainen pelillinen kokemus voi vaikuttaa lapsen asennoitumiseen.
  • Tutkimuksessa hyödynnettiin Yrityskylä-oppimisympäristöä, jossa lapset saavat oman roolin leikkiyhteiskunnassa.
  • Aineistona oli 253 yrityskylässä käyneen kuudesluokkalaisen itsearviointikyselyt.

Erilaisilla roolipeleillä on vaikutusta lasten asennoitumiseen työelämässä. Tampereen yliopisto tutki asiaa alakouluikäisille suunnatussa Yrityskylä-oppimisympäristössä, jossa lapset saavat oman ammatin ja elävät koulupäivän ajan “aikuisten elämää”.

– Tutkimuksesta saatiin paljon yhdensuuntaisia tuloksia, jotka osoittavat, että suurin osa kyselyyn vastanneista on kokenut roolikokemuksen vaikutukset positiivisina, kertoo Tampereen yliopiston tutkija Isabella Aura.

Tutkimuksessa selvisi, että oppimisen pelillistäminen ja roolikokemukset vaikuttavat lapsen kokemukseen omasta pystyvyydestä yhteiskunnan tulevana jäsenenä. Esimerkiksi yrityskylässä lapset pääsevät syventymään omaan ammattirooliinsa.

Pelien avulla voi olla helpompaa oppia kuin tavanomaisilla tavoilla

Pelimäisyyden hyödyntäminen opetuksessa voi auttaa ymmärtämään monimutkaisiakin kokonaisuuksia helpommin. Kyselyihin vastanneiden lasten joukossa on monta erilaista oppijatyyppiä.

– Kyselyiden tuloksista voi päätellä, että oppiminen on yleisesti helpompaa myös niille, joiden voi muuten olla vaikeaa oppia tavallisessa opetuksessa, Aura kommentoi.

Tutkijan mukaan yrityskylässä työelämätaitoja voi opetella paineettomassa tilassa leikin kautta. Roolileikin avulla lapset voivat oppia uusia taitoja sekä löytää itsestään uusia puolia.