Rahapelimarkkinoita ollaan avaamassa kilpailulle myös Suomessa. Kuva: Maï Antila

Rahapeliongelmien ehkäisy jätetään yksilön harteille – itsemurhia ja ylivelkaantumista perustellaan tuottojen maksimoinnilla

Tutkimuksen mukaan ongelmien torjuminen vaatisi lainsäätäjiltä tiukempaa puuttumista rahapelimarkkinoihin.

FAKTA

Lainsäätäjät avaavat rahapelimarkkinoita

  • Helsingin ja Glasgow'n yliopistojen tutkimuksessa tarkasteltiin rahapelilainsäädännön suhtautumista peleistä aiheutuviin ongelmiin.
  • Aineistona käytettiin 33:a maata, joissa rahapelilainsäädäntöä on muutettu merkittävästi vuosina 2018–2021.
  • Tutkituissa maissa rahapelimarkkinoita on enimmäkseen avattu entisestään.
  • Rahapelien tarjonnan kasvun on todettu olevan yhteydessä haittojen lisääntymiseen.

Rahapelien aiheuttamat haitat tunnistetaan ympäri maailmaa, mutta niitä ei ehkäistä tehokkaasti, selviää Helsingin ja Glasgow’n yliopistojen tutkimuksesta. Lainsäädännöissä korostetaan yksittäisen pelaajan vastuuta omasta pelaamisestaan, vaikka tutkitusti tehokkaimmin haittoja ehkäisisi rahapelien tarjonnan ja näkyvyyden rajoittaminen.

Tutkituissa maissa tehdyissä lakimuutoksissa rahapelien markkinoita oli rajoittamisen sijaan pääosin avattu esimerkiksi lisenssijärjestelmillä, mikä näkyy etenkin nettipelien yleistymisenä. Myös Suomessa hallitus kaavailee vastaavanlaista uudistusta, joka avaisi etenkin verkkorahapelaamista kilpailulle.

– Hallitseva käsitys on, että liiallinen pelaaminen on kuluttajan vastuulla. Tällä oikeutetaan esimerkiksi rahapeliyhtiöiden laaja tarjonta ja aggressiivinen markkinointi, kertoo tutkimusta johtanut Virve Marionneau.

Haitallinen rahapelaaminen on yhteydessä esimerkiksi itsemurhiin ja ylivelkaantumiseen. Näiden ehkäisemiseksi tutkijat ehdottavat yksilön vastuullistamisen sijaan etenkin rahapelitarjonnan ja mainonnan rajoittamista. Marionneau korostaa myös rahapelien piirteiden säätelyn tärkeyttä.

– Yksilön syyttäminen on ongelmallista, kun rahapelit on jo itsessään suunniteltu niin, että ne aiheuttavat riippuvuutta.

Rahapelilainsäädännön tavoitteet ristiriidassa

Tutkimuksen mukaan lainsäätäjien vallitseva näkemys on, että rahapelien tuottojen maksimointi ja kuluttajien suojelu ovat tavoitteina saavutettavissa samanaikaisesti. Aikaisempi tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että rahapelien kulutuksen lisääntyessä myös sen aiheuttamien haittojen määrä kasvaa.

Marionneau painottaa, että ongelmia tulisi lähteä purkamaan jo siitä, millaisena rahapelien luonne ja tarkoitus ymmärretään.

– Olisi tärkeää ymmärtää, että rahapelit eivät ole keino saada yhteiskunnalle rahaa, vaan ne ovat haitallisia tuotteita samalla tavalla kuin esimerkiksi alkoholi ja tupakka.