Yrityksiin kohdistuu usein jatkuvan kasvun paine. Kuva: Unsplash

Yritysten jatkuvan kasvun ihanne ei aina vastaa todellisuutta – ”Ensin kasvetaan suureksi ja sitten tiputaan takaisin pienempiin kokoluokkiin”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan suurimmiksi yritysten kasvua rajoittaviksi tekijöiksi Suomessa koetaan raskas sääntely sekä pienempien yritysten tapauksessa myös halu välttää velkaantumista.

FAKTA

Kasvun esteet vaihtelevat

  •  Yrityskokodynamiikka ja kasvun esteet Suomessa -tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suomalaiset yritykset kasvavat kokoluokasta toiseen ja mitkä tekijät kasvua vaikeuttavat.
  •  Tutkimuksen perusteella vähiten kasvun esteitä oli keskisuurilla, 250–499 työntekijän yrityksillä.
  •  Pienimmät yritykset kokevat kasvun pääesteeksi velkaantumisen pelon.
  •  Kokoluokasta riippumatta noin viidesosa yrityksistä kokee kasvun esteeksi palvelujen uudistamistarpeen sekä raskaan sääntelyn.

Suomalaisyrityksistä suurin osa kokee suurimmaksi kasvun esteekseen raskaan sääntelyn. Tämä kävi ilmi Etlan tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yritysten kokomuutosten kehitystä henkilömäärässä mitattuna vuosien 2008–2020 aikana.

Tutkimuksen toteuttanut Etlan tutkimusassistentti Annu Laurikka huomauttaa, että yritykset saivat itse määritellä, mitä raskas sääntely näille merkitsee, joten sen tarkat merkitykset eri yrityksille voivat vaihdella.

– Pienten yritysten eli mikroyritysten keskuudessa suurimmaksi kasvun esteeksi nousi halu välttää velkaantumista. Niissä yrittäjä saattaa olla henkilökohtaisesti kiinni yrityksen varallisuudessa, joten rahoitustilanne ei välttämättä ole niin hyvä, että haluttaisiin kasvaa, Laurikka kertoo.

Hänen mukaansa huomionarvoista tutkimuksessa oli, ettei yritysten kasvu pienestä suurempaan ole aina niin suoraviivaista kuin yleensä ajatellaan.

– On varsin yleistä, että ensin kasvetaan suureksi ja sitten tiputaan takaisin pienempiin kokoluokkiin, Laurikka summaa.

Kasvupaineet kasaantuvat epätasaisesti

Tutkimuksen mukaan kasvun haasteita koetaan eniten pienimmissä yrityksissä, kun taas suurimmat yritykset raportoivat ongelmista muita vähemmän. Pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä haasteet liittyvät esimerkiksi muita kilpailijoita korkeampaan kustannustasoon.

Tutkimusaiheesta mielenkiintoisen tekee sen ajankohtaisuus, sillä talouspolitiikassa puhutaan paljon kasvusta ja yritysten kasvun tarpeesta.

Laurikan mukaan aihetta voisi tarkastella uudelleen esimerkiksi viiden vuoden sisällä, mikäli raskaaksi koettua sääntelyä saadaan tulevaisuudessa purettua. Silloin voitaisiin käytännössä vertailla aikaisempia ja uudistuksen jälkeisiä tuloksia sekä pohtia, oliko muutoksilla vaikutusta yritysten koonmuutoksiin.

 

Voit lukea koko tutkimuksen tästä linkistä.