Lapsiperheiden lapsiluku on pysynyt suhteellisen vakaana. Kuva: StockSnap.io

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt Suomessa – väestön ikärakenne on epätasapainossa

Perheiden lapsiluvussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suurimmat lapsiperheet ovat edelleen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt koko maassa noin viisi prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2022. Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheiden määrä väheni suhteellisesti eniten Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Kainuun maakunnissa. Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla lapsiperheiden määrä puolestaan kasvoi.

Tilastokeskuksen yliaktuaarin Minna Walleniuksen mukaan lapsiperheiden määrän vähenemiseen vaikuttavat syntyvyyden lasku, väestön ikärakenne, työllisyys ja muuttoliike.

– Lapsiperheiden määrään vaikuttaa se, tuleeko maakuntaan muuttovoittoa, ja se, ovatko maakuntaan muuttavat enemmän vai vähemmän lapsensaanti-iässä, kertoo Wallenius.

Syntyvyyden lasku heijastuu lapsiperheiden ja lasten määrän vähenemiseen. Väestön ikärakenne ei pysy tasapainossa, kun uudet syntyvät ikäluokat ovat aikuistuvia ikäluokkia pienempiä.

Aikuisväestön ikärakenne selittää osaltaan eroja lapsiperheiden osuudessa maakunnissa. Mitä iäkkäämpiä aikuiset ovat, sitä vähemmän heillä on enää alaikäisiä lapsia.

Lasten lukumäärä perheissä ei ole vähentynyt

Lasten määrä perhettä kohden on pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka lasten ja lapsiperheiden määrä on vähentynyt. Alaikäisten lasten määrä lapsiperhettä kohden vuonna 2022 oli suurin  Pohjois-Pohjanmaalla ja pienin Uudellamaalla. Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen lasten määrä perheissä oli 2,09 ja Uudellamaalla 1,74.

– Pohjoisen maakunnissa uskonnollisuutta on Etelä-Suomen maakuntia enemmän, mikä voi osaltaan vaikuttaa lasten suurempaan lukumäärään perheissä, Wallenius pohtii.