Poikia hakee lukiokoulutukseen tyttöjä vähemmän. Kuva: Unsplash / Redd F

Tyttöjä hakeutuu edelleen lukioon poikia enemmän – ”Tytöillä voi olla suurempi kiinnostus opintoihin”

Peruskoulun jälkeisiin opintoihin hakeudutaan entistä enemmän, mutta sukupuolijakauma näkyy toisen asteen opinnoissa. Toisen asteen opintoihin haki viime vuonna 58 405 nuorta.

Suurin osa tytöistä jatkaa peruskoulun jälkeen lukioon ja valtaosa pojista ammattikouluun. Lukioon haki 61 prosenttia ikäluokan tytöistä vuonna 2022, kun taas pojilla vastaava määrä oli 43 prosenttia.

Ensisijaisesti ammattikouluun hakeutui tytöistä 35 prosenttia ja pojista 53 prosenttia. Tämä selviää Tilastokeskuksen julkaisemasta koulutukseen hakeutumista käsittelevästä tilastosta.

Tutkintoon johtavaan koulutukseen haki ensisijaisesti 96 prosenttia peruskoulun päättäneistä 9. luokkalaisista, joista 52 prosenttia haki lukiokoulutukseen ja 44 prosenttia ammatilliseen koulutukseen.

Kasvatustieteiden apulaisprofessori Kati Vasalampi Jyväskylän yliopistosta arvelee sukupuolittuneen hakujakauman selittyvän akateemisella suuntautuneisuudella.

– Tytöillä voi olla suurempi kiinnostus opintoihin, kun taas pojilla tavoitteet ovat useammin koulun ulkopuolella.

Vasalampi lisää, että tilastoissa näkyy eroa lukemisessa sukupuolten välillä, mikä voisi selittää sukupuolten jakautumista toisen asteen koulutusten kesken.

– Tilastot kääntyvät tyttöjen hyväksi lukemisessa, ja tärkeää olisikin saada äidinkieli ja lukeminen kiinnostavammaksi pojille.

Yhä harvempi jättää hakematta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen

Myös vuonna 2012 tytöt hakeutuivat opiskelemaan toiselle asteelle lukioon hieman poikia enemmän. Ammatilliseen koulutukseen tyttöjä hakeutui viime vuonna noin tuhat vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Kymmenen vuoden aikana opintojaan peruskoulun jälkeen jatkavien osuus on noussut. Syyt piilevät vuonna 2021 voimaan tulleessa lakimuutoksessa, joka nosti oppivelvollisuusiän kahdeksaantoista ikävuoteen.

– Nykyään on saatavilla vähemmän työpaikkoja, joihin pääsisi ilman koulutusta suoraan peruskoulusta, Vasalampi toteaa.

Vuonna 2022 mihinkään peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ei jatkanut 503 nuorta, kun vastaava luku oli vielä vuonna 2012 kymmenkertainen.