rauhan edistämiseksi tarvitaan uudenlaisia, laajempia kansalaisyhteiskuntaan pohjautuvia rakenteita. Kuva: Flickr

”Yliopistoissa voidaan tehdä paljon kansainvälisen rauhan edistämiseksi” – Tampere Peace Day pyrkii luomaan uudenlaista keskustelukulttuuria rauhankentälle

Tampereen yliopistolla järjestetään marraskuussa ensimmäistä kertaa kansainvälinen Tampere Peace Day -tapahtuma. 27. marraskuuta järjestettävän kongressin tavoitteena on tuoda yhteen muun muassa suomessa toimivia rauhan asiantuntijoita, tutkijoita, rauhan rakentamisen ammattilaisia ja ministeriön jäseniä.

Väkivaltainen tilanne Lähi-Idässä ja sotatila Ukrainassa herättävät huolta monissa. Tapahtuman parissa työskennellyt, Rauhan- ja konfliktitutkimuskeskus TAPRIN tutkimusjohtaja Marko Lehti korostaa, että tällaisena aikana on keskityttävä pohtimaan, miten rakentaa kestävä ja oikeudenmukainen rauha.

Lehden mukaan tapahtumalla pyritään tuomaan rauhan ympärillä toimivaa ekosysteemiä yhteen, jotta voidaan luoda uudenlaista keskustelukulttuuria tämänhetkisessä maailmantilanteessa.

Olemme tilanteessa, jossa täytyy ajatella rauhaa täysin uudesta näkökulmasta. Tarvitsemme totaalisesti uusia ajatuksia, ja niiden syntymiseksi on tuotava ihmisiä yhteen.

Lehti

Tapahtuman ohjelmassa on muun muassa paneelikeskusteluja ja pienryhmäkeskusteluja. Tampere on ainoa paikka Suomessa, jossa on systemaattista rauhantutkimusta. Vastaavaa tapahtumaa, jossa kaikki osapuolet vaihtavat ajatuksia ei ole ollut aikaisemmin. Siksi Lehti näkee, että yliopiston rooli on koota kansallisesti yhteen ihmisiä ja sitä kautta laajemman tason keskustelua. Hänen mukaansa on tärkeää, että rauhaan liittyvällä tutkimuksella on vaikuttavuutta myös akateemisen maailman ulkopuolella.

– Maailmantilanne on sellainen, että tälle on nyt tarvetta. Nyt on se aika, jolloin täytyy ajatella koko maapalloa ja sen rauhaa ja tulevaisuutta uudesta näkökulmasta, Lehti kertoo.

Lehden mukaan yliopistoissa voidaan tehdä paljon kansainvälisen rauhan edistämiseksi. Tampere on luontainen paikka tällaiselle keskustelulle, koska Tampereen yliopisto on ainoa paikka Suomessa, jossa on rauhantutkimukseen keskittyvä tutkimuskeskus ja jossa voi suorittaa maisterin- ja tohtorintutkinnon rauhantutkimuksessa.

Rauhantutkimukseen sisältyy ajatus siitä, että tutkimusta tehdään rauhan puolesta. Tutkimuksen avulla voidaan nostaa esiin uusia ratkaisuja rauhankentällä avoimiin kysymyksiin. Hän näkee, että rauhan edistämiseksi tarvitaan uudenlaisia, laajempia kansalaisyhteiskuntaan pohjautuvia rakenteita.

– Dialogisesti useiden toimijoiden kanssa voidaan rakentaa perustaa uudenlaiselle maailmalle, Lehti kertoo.

Lue, mitä Tampereen yliopiston opiskelijat ajattelevat rauhasta tästä.