Opiskelijat käyttävät palveluita aktiivisesti. Kuvituskuva.

Opiskelijahuollon psykologit kokevat eniten kuormitusta – ”Resurssit ovat puutteelliset”

Psykologit kokevat työn imua, mutta samaan aikaan työ koetaan kuormittavaksi. Psykologiliitto tutki psykologien työoloja nyt ensimmäistä kertaa.

Psykologiliiton julkaisema tutkimus valottaa psykologien kokemuksia työoloista. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä työhönsä. Kuitenkin yli puolet koki työn aiheuttamaa kuormitusta jatkuvasti.

Kuormittavimmaksi työ koetaan opiskelijahuollossa, jossa psykologit raportoivat suuresta työmäärästä. Psykologiliiton asiantuntija Laura Nenonen kertoo, että erikoissairaanhoidon ja perustason mielenterveyspalveluiden alimitoitus heijastuu oppilashuoltoon.

FAKTA

Psykologin työ koetaan mielekkääksi

  • Psykologien työolotutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa psykologien kokemusta työoloista, työhyvinvoinnista sekä johtamisesta.
  • Aineisto kerättiin keväällä 2023 verkkokyselyllä, johon vastasi 941 psykologia.
  • Yli puolet kyselyyn vastanneista psykologeista oli tyytyväisiä työhönsä, kuormittavimmaksi koettiin työskentely opiskelijahuollossa.
  • Työhyvinvointia voitaisiin edistää muun muassa työnohjauksen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä.

– Resurssit ovat puutteelliset. Intensiivisempää tukea tarvitsevat saattavat jäädä koulupsykologin vastaanotolle, kun nuorten lähetteet erikoissairaanhoidosta palautuvat takaisin. Sellainen väliportaan ongelmien tuki puuttuu.

Kysely toteutettiin vuoden 2023 huhti-toukokuussa, jolloin vuoden alussa tapahtunut siirtymä hyvinvointialueille vaikutti edelleen ajankohtaisesti. Siirtymä on aiheuttanut muun muassa epätietoisuutta ja kokemuksia puutteellisesta tiedonkulusta.

– Tutkimus toteutetaan jatkossa säännöllisesti, jolloin esimerkiksi hyvinvointialueiden aiheuttamat muutokset psykologien työoloihin näkyvät selkeämmin.

Työhyvinvoinnin parantaminen ei ole vain yksilöiden käsissä

Psykologien työhyvinvointia tukisi organisaatio- ja esihenkilötasolla tehtävät muutokset. Merkittäväksi työhyvinvoinnin tukijaksi nousivat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä esihenkilön tuki itsenäisesti toteutettavaan työhön. Edellä mainittujen puute aiheutti vastaavasti kuormitusta.

Myös lakimuutokset voivat auttaa tukemaan työhyvinvointia. Nenonen nostaa esiin elokuussa voimaan tulleen opiskelijahuollon oppilasmitoituksen. Oppilasmitoituksella tarkoitetaan psykologia kohden olevan oppilasmäärän rajoittamista.

– Oppilasmitoituksella pyritään takaamaan psykologin varhainen tuki jokaiselle ja samalla vähentämään psykologien työkuormaa, Nenonen sanoo.

 

Tekstiä muokattu 28.11. klo 10.29. Muokattu viimeinen sitaatti muotoon ”pyritään takaamaan”. Aiempi muoto kuului ”voidaan taata”.