Kari Koljonen

Työskentelen journalistiikan yliopistonlehtorina Viestintätieteiden tiedekunnassa. Työni painottuu opiskelijoiden ohjaamiseen toimitustyön kursseilla. Lisäksi tutkin koko ajan journalismia ja journalistin työtä eri näkökulmista. Journalismin iltapäivissä olin tilaisuuksien juontaja-tuottaja.