Tunnetilasormusta ja aktiivisuusranneketta kokeillut VTT-tutkija Anita Honka tarkasti laitteiden välittämiä tietoja matkapuhelinsovelluksesta.

EU-projekti tuo jaksamisdataa joka työläiselle

Euroopan unionin rahoittama Factory2Fit-hanke tuo pian työssäjaksamisen seurannan jokaisen ulottuville. Projekti tuottaa sovelluksia, jotka tarjoavat tietoja ensisijaisesti tehdastyöläisille niin tuottavuudesta kuin esimerkiksi tunnetiloista.

Vuoden käynnissä ollut Factory2Fit-projekti valmistelee nyt ratkaisuja, joilla työssäkäyvät voivat kerätä ja analysoida dataa työskentelyynsä liittyvistä tekijöistä. Hankkeen keskeisin tuotos on Workers Feedback Dashboard -sovellus, joka koostaa eri mittareiden hankkimia tietoja.

Anturit laskevat kymmeniä muuttujia, joista osa on selväpiirteisiä, kuten syke, unen määrä tai askeleet, ja osa vaikeammin määriteltäviä, kuten tunnetila. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi hanketta.

Tärkein mittausväline on tutkija Anita Hongan mukaan aktiivisuusranneke. Hongan mielestä tunneantureista parhaiten toimii Moodmetric-sovellukseen yhdistettävä sormus, joka lähettää esimerkiksi älypuhelimeen tietoja henkilön tunnetilan intensiteetistä.

Projektikoordinaattori Eija Kaasisen mukaan Factory2Fitin motiivina on tehtaiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmiksi ja teollisuustyön kiinnostavuuden lisääminen.

– Kun työt ovat automatisoituneet, työn tulokset eivät enää ole helposti näkyviä. Automaatiotyössä on tärkeää ymmärtää myös, mitä on saanut aikaan ja miten reagoi erilaisiin tilanteisiin. Koneiden äly lisääntyy koko ajan, niin sitä älyä voisi käyttää edes vähän ihmisten ymmärtämiseen, Kaasinen taustoittaa.

Workers Feedback Dashboardin ideana on, että yritykset tarjoaisivat sitä työntekijöidensä käyttöön.