Milla Hilli-Lukkarinen esittelee kaupunkilaisille tehdyn melukyselyn tuloksia.

Liikenne aiheuttaa melua Tampereella – lääkkeeksi tarjotaan nopeuksien alentamista

Jatkuva melu on haitallista terveydelle. Tampereen kaupunkia hiljennetään meluntorjuntasuunnitelmilla.

Vuonna 2012 joka neljäs Tampereen asukkaista altistui liian kovalle melulle. Suomen lainsäädäntö velvoittaa yli 100 000 asukkaan kaupunkeja tekemään meluntorjuntasuunnitelman. Tampereen ympäristötarkastaja Milla Hilli-Lukkarinen kertoo, että Tampereella liikenteen aiheuttamaa häiriötä vähennetään esimerkiksi nopeusrajoituksilla.