Tatuoijalla tulisi olla tarkat ainesosaluettelot, jotta värejä voisi pitää asiakkaille turvallisina.

Tatuointiväreistä löydetään jatkuvasti terveydelle vaarallisia aineita – ”Kuka tahansa voi tilata epämääräisiä värejä”

Tatuointivärien sisältö vaihtelee paljon. Niistä on tunnistettu yli sata väri- ja lisäainetta. Tarkat koostumustiedot saa ainoastaan värin valmistajalta, muttei aina häneltäkään.

Fakta

Tatuointivärit koostuvat väri- ja apuaineista

  • Väriaineet muodostavat vain noin 50 prosenttia ihoon pistettävästä aineesta.
  • Apuaineet muuttavat värien ominaisuuksia. Usein on tarpeen käyttää säilöntäaineita estämään väriaineiden pilaantuminen avaamisen jälkeen.
  • Kemikaalilainsäädännössä ei ole arvioitu aineiden käyttöä nimenomaan tatuointiväreinä. Tämän takia niiden riskeistä on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Väriaineiden valmistuksessa tatuointivärit ovat pienessä osassa, ja niitä ei ole siksi valmistettu erityisesti tatuointeja varten. Värit voivat sisältää aineita, joita ei ole tarkoitettu ihmiskehoon piikitettäviksi.

– Väriaineita ei ole testattu siinä mielessä, että ne viedään iholle vuosikymmeniksi, kertoo ihotautien erikoislääkäri Nicolas Kluger.

Värien alkuperästäkään ei aina ole tarkkaa tietoa. Ulkomailla on saatavilla kaikenlaisia värejä, ja niitä voidaan sekoittaa myös itse.

– Kiinasta kuka tahansa voi tilata epämääräisiä värejä. Tatuoijalla on vastuu käyttää värejä, joiden hän tietää olevan turvallisia, kertoo Antti Rönkkö tatuointiliike Rönkkö & Mobergista.

Terveyshaitoista tiedetään vähän

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ihoärsytykset, kuten punoitus tatuointialueella, ja allergiset reaktiot. Allergisia reaktioita on vaikeaa ennustaa etukäteen.

Rönkkö & Mobergin tatuoija Veera Mobergin mukaan ei voida olla varmoja, johtuvatko allergiset reaktiot juuri tatuointiväristä vai esimerkiksi parantumisvaiheessa käytetystä hajustetusta rasvasta. Moberg ei itse ole uransa aikana nähnyt, että tatuointi olisi aiheuttanut vakavaa allergista reaktiota.

Tatuoinnin väriaineet säilyvät iholla vuosikymmeniä. Osa aineista voi kulkeutua myös muualle elimistöön, kuten imusolmukkeisiin.

– Emme tiedä, miten tatuointivärit reagoivat kehon sisällä. Tiedämme vain, miten ne käyttäytyvät iholla, Kluger sanoo.

Pitkäaikaisaltistumista tiedetään vähän. Esimerkiksi yhteys tatuointien ja ihosyövän välillä on vielä epäselvä.

Tatuointiartisti Veera Moberg sanoo, että asiakkaan kannattaa kysyä tatuoijalta väreistä. – Jos hän ei osaa vastata, olisi syytä hakeutua jonnekin, jossa osataan.

Vaarallisia musteita vedetään pois markkinoilta

Tatuointiväreistä on löydetty muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja ihoa herkistäviä aineita.

– Valvonnassa olisi hyvä olla lista sallituista aineista. Siten tatuointivärien käyttö voisi olla turvallisempaa, Nicolas Kluger sanoo.

Suomessa tatuointivärejä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka seuraa EU:n laajuista Rapex-tietokantaa. Tietokannassa on jatkuvasti ilmoituksia terveydelle vaarallisista väreistä. Tänä vuonna tatuointiväreistä on tehty 19 Rapex-ilmoitusta.

Tatuoinnin ottamisen tulisi olla hyvin suunniteltu prosessi.

Valmistaja ja maahantuoja ovat ensisijaisesti vastuussa siitä, että tuote on kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukainen.

– Me olemme tukalassa välikädessä, koska meidän pitäisi voida luottaa värien valmistajiin. Jos tatuointi aiheuttaa ongelmia, asiakas ei soita valmistajalle, vaan meille, tatuointiartisti Moberg sanoo.

Moberg kertoo, että esimerkiksi Suomen tatuointiliitto ei ole tehnyt yhteistä linjausta tatuointivärien käytöstä. Tällä hetkellä terveystarkastajat ovat ainut valvova taho.

– Vain sellaiset värit voisivat olla sallittuja, joista on saatavilla tarkat ainesosaluettelot. Viime kädessä vastuu värien turvallisuudesta on tatuoijalla itsellään. Kaikkien tatuoijien tulisi laittaa asiakkaiden turvallisuus etusijalle.

Väreissä käytetyille aineille suunnitellaan rajoituksia

Myös Euroopan komissio on huolissaan tatuointivärien turvallisuudesta. Siksi Euroopan kemikaalivirasto on laatinut EU:n laajuisen rajoitusehdotuksen tatuointiväreissä käytettävistä aineista.

– Rajoituksen tarkoituksena ei ole kieltää tatuointeja vaan parantaa niiden turvallisuutta. Ehdotuksessa värit eivät saisi sisältää tiettyjä aineita ja osalle asetettaisiin pitoisuusrajat, kertoo Jarkko Loikkanen Tukesista.

Ehdotettuun rajoitukseen kuuluu noin 4000 ainetta, joiden käyttö muun muassa kosmetiikassa on kielletty. Erityisesti huolta aiheuttavat aineet, jotka on luokiteltu esimerkiksi syöpää aiheuttaviksi tai ihoa syövyttäviksi.

Rajoitusehdotuksen käsittely on vielä alussa. Ehdotuksen julkinen kuuleminen on tarkoitus käynnistää joulukuussa.

Kenellä on vastuu värien turvallisuudesta? Lue toimittajan kommentti tatuointiväreistä täältä.

 

Juttua muokattu 16.11.2017 kello 16.45: Lisätty tieto siitä, että  Rönkkö & Mobergin tatuoijat eivät ole ikinä kohdanneet vakavaa tatuoinneista johtuvaa allergista reaktiota, ja että vastuu värien turvallisuudesta on tatuoijilla.  Muokattu pääkuvan kuvatekstiä, että värejä, joilla on tarkat ainesosaluettelot, voidaan pitää turvallisina.