Opettajaopiskelijat kaipaavat enemmän mediakasvatusta – Sanomalehtiviikko tuo median koulujen oppitunneille

Opettajaopiskelijat ovat tyytymättömiä koulutuksensa mediakasvatusopintojen määrään. Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan 70 prosenttia vastaajista kokee opintoihin kuuluvan liian vähän mediakasvatussisältöjä. 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin selvityksessä tulee ilmi, että suurin osa opettajaopiskelijoista kokee koulutuksensa mediakasvatusisällöt riittämättömiksi.

Tampereen normaalikoulun yläasteen äidinkielenopettaja Krista Jokisen mielestä koulutus ei vastaa opetuksen tarpeita.

– Ennen kaikkea on tärkeää, miten esimerkiksi monilukutaitoa ja multimodaalisuutta tuodaan opetukseen järkevästi.

Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen korostaa opetusalan tärkeyttä.

– Mediakasvatuksen perustavoite on kansalaisten mediakriittisyyden lisääminen. Uskon, että myös koulujen mediakasvatuksessa kriittisyys on opetuksen päätavoite.

Vuodesta 1995 järjestetty Sanomalehtiviikko antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon. Sanomalehtiviikkoa vietetään tällä viikolla ympäri Suomea.